Alternative fakta om den danske filmstøtte

KOMMENTAR. Jyllands-Posten bragte den 3. februar følgende debatindlæg fra administrerede direktør på Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen:

Jyllands-Posten har i en artikel den 26. januar med overskriften "Filminstituttet afviser dansk Oscar-kandidat" og i en opfølgende leder "Filmstøtten trænger til et eftersyn" den 27. januar i kritiseret det danske filmstøttesystem for at være rigidt, bureaukratisk og fastfrosset.

Det er altid godt, at der holdes et vågent øje med statslige institutioner, og at både rammer og forvaltning diskuteres og kritiseres. Men det er ærgerligt, når det sker på et fejlbehæftet grundlag eller på baggrund af alternative fakta.

I artiklen fra 26. januar står der "På markedsordningen må man ikke være debutant". Det er ikke korrekt, hvilket vi har gjort Jyllands-Posten opmærksom på. For eksempel var cirka en tredjedel af instruktørerne på film, der modtog støtte fra markedsordningen i 2016, spillefilmdebutanter, nemlig Jesper Rofelt (Dan Dream), Oliver Zahle (Iqbal og superchippen) og Nikolaj Peyk (Undercover).

I artiklen står der også, at man hos DFI "kan lave lowbudget-film til 3 mio. kr. eller 6 mio. kr., men ikke til 4,5 mio. kr." Det er ikke korrekt, og Filminstituttet har oplyst til Jyllands-Posten, at der er støttet lavbudgetfilm med andre budgetstørrelser. For eksempel er der støttet film til 3,7 og 4,7 mio. kr.

Lederen refererer til TV 2's fiktionschef Katrine Vogelsangs nylige kritik af filmstøttesystemet i Jyllands-Posten og skriver i forlængelse heraf, at TV 2 "skyder millioner i filmene via public service-puljen." Det er ikke korrekt, at TV 2 skyder penge i Public Service-Puljen, tværtimod får TV 2 penge fra puljen. Det er ligeledes ukorrekt, at støtten gives til film, som lederskribenten angiver; den gives til tv-drama og tv-dokumentarprogrammer.

Jyllands-Postens leder konkluderer, at det kunne være "en god ide, at nytænke støttesystemet for at skabe forudsætninger, der kan øge omsætningen". Den tanke er bestemt ikke Filminstituttets ledelse fremmed. Lederen afslutter imidlertid med at konstatere, at Filminstituttet afviser kritik ud fra devisen om, at Månen har den farve, måner skal have, og at Danmark har det filmstøttesystem, det skal have. Dette er heller ikke korrekt. Filminstituttet anerkender og adresserer udfordringerne i dansk film i mange sammenhænge, herunder behov for forandringer. Og vi glæder os til at debattere med alle, der har lyst, frem mod næste filmaftale – helst på et oplyst grundlag.

Kontakt

Kommunikation
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K

Medarbejdere i Kommunikation

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412