Priser 2014 / Awards 2014

Seneste internationale priser og nomineringer til danske film. Prisoversigter for tidligere år.
Latest international awards and honours for Danish films. Awards overviews for previous years.

I perioden fra oktober til februar er der højsæson for prisuddelinger. Læs om de seneste priser og nomineringer.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412