Priser 2017 / Awards 2017

Seneste internationale priser og nomineringer til danske film. Prisoversigter for tidligere år.
Latest international awards and honours for Danish films. Awards overviews for previous years.

Denne oversigt over priser til danske film vundet på internationale festivaler er dannet med hjælp fra branchen selv. Oversigten viser dermed også priser fra festivaler, der ikke optræder på Det Danske Filminstituts liste over prioriterede festivaler. Har du kendskab til filmpriser, som ikke er med på oversigten, må du gerne skrive til andersbj@dfi.dk med navn på film, instruktør, festival, by og pris samt tidspunkt for uddelingen.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412