Spilordningen

Støtter udviklingen af digitale spil.

STIKBOLD

Spilordningen har eksempelvis støttet "Stikbold" (udviklet af Game Swing)

Formål med støtteordningen

Formålet med DFIs støtte er at fremme danske digitale spil som kulturbærende medie samt at styrke de kulturelle kvaliteter i digitale spil til leg og læring. Støtten skal skabe bedre betingelser for realisering og udbredelse af originale danske spilprojekter med henblik på at bidrage til kvalitet og mangfoldighed i det danske udbud af digitale spil.

Støtteformer

Støtten kan gives til:
  • Udvikling
  • Produktion
  • Lancering 
  • Spilfremme

Ansøgninger om støtte til udvikling og til produktion behandles i forbindelse med 3 årlige ansøgningsrunder. Støtte til lancering er forbeholdt produktionsstøttede projekter, og behandles løbende. Støtte til Spilfremme kan endnu ikke søges, da dette afventer en EU-godkendelsesproces. Se desuden afsnittet længere nede i teksten: ”Angående spilfremme”.

Hvilke aktiviteter kan støttes?

Ordningen kan yde støtte til digitale spil og er ikke afgrænset til særlige målgrupper, genrer eller platforme. Et spil vil i denne sammenhæng indeholde et såkaldt ”gameplay” og et interaktivt audiovisuelt univers, og skal tilsammen repræsentere en kunstnerisk, fortællemæssig og/eller pædagogisk ambition.

Støtte til udvikling, med støttebeløb op til DKK 100.000
Her kan støttes aktiviteter, der har til formål at udfolde og demonstrere en beskrevet spil-ide. Dette vil ofte være støtte til arbejdet med en teknisk test eller prototype.

Støtte til udvikling, med støttebeløb over DKK 100.000
Her kan støttes aktiviteter, der har til formål at udvikle en demo. En demo forstås som et fuldt spilbart udsnit af spillet i den forventede endelige kvalitet og teknologiske løsning (til tider kaldet en vertical slice). Det er en forudsætning for at få støtte, at man allerede har produceret en teknisk test eller prototype, der demonstrer et væsentligt aspekt af spillet.

Støtte til produktion
Her kan støttes aktiviteter der fører til færdiggørelse og udgivelse af spillet. Det er en forudsætning, at der allerede er udviklet en demo.

Støtte til lancering
Der kan kun søges støtte til lancering af spil, der tidligere er støttes af Spilordningen til produktion. Lanceringen skal indeholde aktiviteter målrettet et dansk publikum. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spilordningens producer.

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være forankret i et dansk produktionsselskab. Ansøger skal dokumentere, at de fornødne produktionstekniske og kreative kompetencer er til stede for at realisere projektet.

Ansøger skal desuden sandsynliggøre, at spillet kan realiseres og vil kunne opnå et publikum på markedet og/eller i undervisningsmæssige sammenhænge.

Støtten ydes i henhold til EU-reglerne om de minimis-støtte (EU 1407/2013). Disse regler indebærer, at der er en øvre grænse for, hvor meget de minimis-støtte en virksomhed må modtage over en periode på tre regnskabsår. Spilordningen vil indhente erklæring fra den ansøgende virksomhed med oplysninger om anden de minimis-støtte bevilget indenfor de seneste tre regnskabsår. Se desuden dokumentet "Notat om de minimis-reglerne".

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgninger om støtte til udvikling og produktion bliver vurderet af en spilredaktion bestående af redaktør Simon Løvind, Det Danske Filminstitut samt de to eksterne redaktionsmedlemmer Jesper Krogh Kristiansen og Mads Wibroe.  Ansøgninger vurderes ud fra et sæt af støttekriterier. Disse er kulturel værdi, originalitet og implementering. For en nærmere beskrivelse af vurderingskriterierne, se dokumentet “Kriterier for vurdering”.

Projektet kan blive indbudt til en projektsamtale. Herefter kan Spilordningens redaktion beslutte at indstille ansøgningen til støtte til DFI's direktion, som træffer den formelle beslutning.

DFI tilstræber en behandlingstid på 4 uger. Dvs. at ansøger indenfor 4 uger fra ansøgningsfristen får besked om, hvorvidt et projekt indstilles til støtte eller ej.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og medsendes ansøgningens bilag via mail. Mailadressen står anført i ansøgningsskemaet. Skemaet indeholder desuden væsentlige informationer og vejledende noter til ansøgningens obligatoriske bilag, som ansøger bør gøre sig bekendt med inden endelig udformning af ansøgning.

Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk.

Ved ansøgning om støtte til udvikling skal ”Budgetskabelon – udvikling” benyttes.

Ved ansøgning om støtte til produktion skal ”Budgetskabelon – produktion” benyttes.

Ansøger forventes at have læst ”Vilkår for støtte til Spil” gældende 1.10.2016. 

Yderligere information, herunder støttevilkår, budgetskabelon, vurderingskriterier, ansøgningsfrister og ansøgningsskema – se venligt højre spalte.

Angående spilfremme

Vilkår for Spilordningen af den 1.10.2016 indeholder i afsnit 5 en støtteordning til spilfremme, som er ny. Denne støtteordning er endnu ikke trådt i kraft, fordi DFI afventer EU-Kommissionens endelige godkendelse af støtteordningen og de fastsatte vilkår herfor, før støtteordningen kan iværksættes. Når godkendelse fra EU-kommissionen foreligger, udsender DFI  nyhedsmail herom, og det vil fremgå af denne side, når der åbnes op for ansøgninger til den godkendte støtteordning. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spilordningens redaktør.

Nyheder til spilbranchen

Spørgemøde om ansøgning til Spilordningen

Spørgemøde om ansøgning til Spilordningen

20. april 2017, 14:30 - 20. april 2017, 16:00 SPIL. Næste ansøgningsfrist til Spilordningen er tirsdag den 2. maj 2017. Inden da afholdes den 20. april et spørgemøde på Det Danske Filminstitut for...
Vindere af Spilprisen 2017

Vindere af Spilprisen 2017

20. april 2017 | Af Gustav Tranum SPIL. Onsdag den 19. april uddelte Producentforeningen Spilprisen til årets bedste danske computerspil ved en event på Nørrebro Teater. Aftenens helt store vinder...
Fire BAFTA priser til INSIDE

Fire BAFTA priser til INSIDE

6. april 2017 SPIL. Det danske spil INSIDE overgik alle giganterne og vandt imponerende fire priser ved BAFTA prisuddelingen i aften torsdag. Spillet har sat en milepæl for dansk spilkunst, udtaler...
INSIDE nomineret til syv BAFTA-priser

INSIDE nomineret til syv BAFTA-priser

5. april 2017 | Af Gustav Tranum SPIL. Det danske computerspil INSIDE er nomineret i hele syv kategorier til den årlige BAFTA-uddeling, der løber af stablen torsdag aften i London. Hele prisuddelin...
Spillet Inside vinder flere priser

Spillet Inside vinder flere priser

2. marts 2017 | Af Gustav Tranum SPIL. Det danske spil INSIDE var nomineret til seks priser – og vandt to – ved Game Developers Choice Award i San Francisco natten til torsdag. Uddelingen er spilbr...

Kontakt

Simon Løvind 
Redaktør
Tlf. +45 2537 0002
simonl@dfi.dk

Mikkel Thomassen 
Producer
Tlf. 4061 9362
mikkelt@dfi.dk

Karen Jakobsen 
Projektkoordinator
Tlf. +45 2332 9005
karenj@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412