www.dfi.dk

www.dfi.dkwww.dfi.dk
 

 

 

 

- et undervisningsmateriale

 

Se filmen på Filmstriben

TV STOP

I 1987 bliver foreningen TV STOP dannet af personer fra Christiania, Ugeavisen København og bz-bevægelsen. Målet er at lave engagerende og aktiverende lokal-tv i København og få seerne til at opdage, at de har indflydelse på deres eget liv. Redaktionelt var TV STOP båret af den gamle venstrefløjs idé om en modpresse. Det var fra starten vigtigt at tage emner op, der ellers ikke nød de etablerede mediers bevågenhed, at give et andet billede af forskellige problematikker end de borgerlige medier og at give ordet til mennesker, der normalt ikke kom til orde i pressen. Også landspolitiske og internationale emner blev taget op.

I 1990-93 rider TV STOP på en bølge af pionérånd, hvor der eksperimenteres med både form og udtryk. Emnerne bevæger sig fra kunstfilm, nye filmretninger og film om den tredje verden, til nyhedsprogrammer om politiovergreb, modstand mod Øresundsforbindelsen, nazisme og racisme, faglige forhold, forhold for arbejdsløse og andre på overførselsindkomst, boformer, ungdomspolitik, retspolitik osv. I 1993 gennemhullede TV STOP med sine optagelser centrale dele af politiets redegørelse for Nørrebro-urolighederne den 18. maj. Dermed flyttede den samlede danske presses fokusering sig fra "de voldelige uromagere" til politiets optræden og det faktum, at for første gang siden den tyske besættelse blev demonstranter skudt ned.

Alle, der var aktive på TV STOP, arbejdede ulønnet. Det var en tid, hvor folk kunne være på diverse overførselsindkomster, uden at "systemet" blandede sig i, hvad den enkelte foretog sig. Fra slutningen af 90'erne blev det imidlertid langt "sværere" at være arbejdsløs med mere kontrol og større rådighedskrav. Det mærkedes efterhånden på TV STOP, der ikke længere kunne være samme store lokal tv-station som tidligere. TV STOP ophørte i 2000, og i dag er det kun TV STOPs båndarkiv, der er tilbage.


Det Danske Filminstitut 2007