www.dfi.dk

www.dfi.dkwww.dfi.dk
 

 

 

 

- et undervisningsmateriale

 

Se filmen på Filmstriben

UNGBO

Landsforeningen UNGBO blev dannet i 1966 og havde til formål at arbejde for børn og unges trivsel gennem et forbedret boligmiljø. De fik ansvaret for etableringen af ungdomsboliger.

UNGBO var en landsforening, og medlemmerne var kommuner, almennyttige boligselskaber og andre organisationer med interesse for UNGBOs virksomhed, samt beboere og enkeltmedlemmer.

Ledelsen af UNGBO blev varetaget af et repræsentantskab på 44 medlemmer og en hovedbestyrelse på 9 medlemmer. Repræsentantskabet og hovedbestyrelsen bestod foruden landsformanden af repræsentanter for kommuner, boligselskaber og andre organisationer, der var medlem af UNGBO, samt af lokalbestyrelser, medarbejdere, beboere og enkeltmedlemmer.

I perioden 1984-1985 indledte UNGBO og bz-bevægelsen en dialog med henblik på at legalisere bz`ernes selvstyre i husene. UNGBO skulle bl.a. fungere som "stødpude" mellem kommunen og de unge, men det socialdemokratiske bystyre med Egon Weidekamp i spidsen forkastede forhandlingsresultaterne. Herefter tilspidsedes konflikten.

I 1986-1991 var Torben Lund (S) formand for Landsforeningen UNGBO.


Det Danske Filminstitut 2007