Spilordningen

Støtter udviklingen af digitale spil.

STIKBOLD

Spilordningen har eksempelvis støttet "Stikbold" (udviklet af Game Swing)

Formål med støtteordningen

Formålet med DFIs støtte er at fremme danske digitale spil som kulturbærende medie samt at styrke de kulturelle kvaliteter i digitale spil til leg og læring. Støtten skal skabe bedre betingelser for realisering og udbredelse af originale danske spilprojekter med henblik på at bidrage til kvalitet og mangfoldighed i det danske udbud af digitale spil.

Støtteformer

Støtten kan gives til:
  • Udvikling
  • Produktion
  • Lancering 
  • Spilfremme

Ansøgninger om støtte til udvikling og til produktion behandles i forbindelse med 3 årlige ansøgningsrunder. Støtte til lancering er forbeholdt produktionsstøttede projekter, og behandles løbende. Ansøgning om støtte til Spilfremme behandles ligeledes løbende.

Hvilke aktiviteter kan støttes?

Ordningen kan yde støtte til digitale spil og er ikke afgrænset til særlige målgrupper, genrer eller platforme. Et spil vil i denne sammenhæng indeholde et såkaldt ”gameplay” og et interaktivt audiovisuelt univers, og skal tilsammen repræsentere en kunstnerisk, fortællemæssig og/eller pædagogisk ambition.

Støtte til udvikling, med støttebeløb op til DKK 100.000
Her kan støttes aktiviteter, der har til formål at udfolde og demonstrere en beskrevet spil-ide. Dette vil ofte være støtte til arbejdet med en teknisk test eller prototype.

Støtte til udvikling, med støttebeløb over DKK 100.000
Her kan støttes aktiviteter, der har til formål at udvikle en demo. En demo forstås som et fuldt spilbart udsnit af spillet i den forventede endelige kvalitet og teknologiske løsning (til tider kaldet en vertical slice). Det er en forudsætning for at få støtte, at man allerede har produceret en teknisk test eller prototype, der demonstrer et væsentligt aspekt af spillet.

Støtte til produktion
Her kan støttes aktiviteter der fører til færdiggørelse og udgivelse af spillet. Det er en forudsætning, at der allerede er udviklet en demo.

Støtte til lancering
Der kan kun søges støtte til lancering af spil, der tidligere er støttes af Spilordningen til produktion. Lanceringen skal indeholde aktiviteter målrettet et dansk publikum. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spilordningens producer.

Støtte til Spilfremme
Her støttes initiativer, der fremmer faglig udvikling i spilbranchen. Eksempelvis kan støttes aktiviteter, der understøtter spilfaglig dialog i den danske spilbranche og faglig udvikling fokuseret på spillenes indhold og fortællemåde. Dertil kommer samlede initiativer, der styrker udbredelsen af og kendskabet til dansk spiludvikling. Der kan derimod ikke støttes aktiviteter, som vedrører udvikling, produktion eller lancering af konkrete spil. Vurderingskriterier for Spilfremme er beskrevet i dokumentet ”Kriterier for vurdering”. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spilordningens redaktør.

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være forankret i et dansk produktionsselskab. Ansøger skal dokumentere, at de fornødne produktionstekniske og kreative kompetencer er til stede for at realisere projektet.

Ansøger skal desuden sandsynliggøre, at spillet kan realiseres og vil kunne opnå et publikum på markedet og/eller i undervisningsmæssige sammenhænge.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgninger om støtte til udvikling og produktion bliver vurderet af en spilredaktion bestående af redaktør Simon Løvind, Det Danske Filminstitut samt de to eksterne redaktionsmedlemmer Jesper Krogh Kristiansen og Karsten Lund. Ansøgninger vurderes ud fra et sæt af støttekriterier. Disse er kulturel værdi, originalitet, implementering og ansvarlighed. For en nærmere beskrivelse af vurderingskriterierne, se dokumentet “Kriterier for vurdering”.

Projektet kan blive indbudt til en projektsamtale. Herefter kan Spilordningens redaktion beslutte at indstille ansøgningen til støtte til DFI's direktion, som træffer den formelle beslutning.

DFI tilstræber en behandlingstid på 4 uger. Dvs. at ansøger indenfor 4 uger fra ansøgningsfristen får besked om, hvorvidt et projekt indstilles til støtte eller ej.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og medsendes ansøgningens bilag via mail. Mailadressen står anført i ansøgningsskemaet. Skemaet indeholder desuden væsentlige informationer og vejledende noter til ansøgningens obligatoriske bilag, som ansøger bør gøre sig bekendt med inden endelig udformning af ansøgning.

  • Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk.
  • Ved ansøgning om støtte til udvikling skal ”Budgetskabelon – udvikling” benyttes.
  • Ved ansøgning om støtte til produktion skal ”Budgetskabelon – produktion” benyttes.
  • Ansøger forventes at have læst DFI´s ”Vilkår for støtte til Spil" af den 01.06.2017. 

Yderligere information, herunder støttevilkår, budgetskabelon, vurderingskriterier, ansøgningsfrister og ansøgningsskema – se venligt højre spalte.

Nyheder til spilbranchen

Spørgemøde om ansøgning til Den Tværmedielle Udviklingsordning

Spørgemøde om ansøgning til Den Tværmedielle Udviklingsordning

8. august 2017, 14:30 - 8. august 2017, 16:00 KØBENHAVN. Næste ansøgningsfrist til Den Tværmedielle Udviklingsordning er torsdag den 24. august 2017. Inden da afholdes den 8. august et spørgemøde p...
EU godkender dansk kulturstøtte til spil

EU godkender dansk kulturstøtte til spil

2. juni 2017 | Af Redaktionen SPIL. Filminstituttets Spilordning er nu anerkendt af EU-kommissionen som kulturstøtte. Dermed er Spilordningen fra 1. juni ikke længere underlagt EU's regler om erhve...
Nyt medlem til Spilordningens redaktion

Nyt medlem til Spilordningens redaktion

10. maj 2017 Karsten Lund afløser Mads Wibroe. Spilordningen, der støtter udvikling og produktion af digitale spil, har fået et nyt redaktionsmedlem, Karsten Lund. Han kommer med en baggrund som...
Det danske spil Expeditions: Viking er udkommet

Det danske spil Expeditions: Viking er udkommet

28. april 2017 | Af Redaktionen SPIL. Det nye danske computerspil Expeditions: Viking er netop udkommet til digital download. Spillet er anden del af Expeditions-serien, som udvikles af danske Logi...
Vindere af Spilprisen 2017

Vindere af Spilprisen 2017

20. april 2017 | Af Gustav Tranum SPIL. Onsdag den 19. april uddelte Producentforeningen Spilprisen til årets bedste danske computerspil ved en event på Nørrebro Teater. Aftenens helt store vinder...

Kontakt

Simon Løvind 
Redaktør
Tlf. +45 2537 0002
simonl@dfi.dk

Mikkel Thomassen 
Producer
Tlf. 4061 9362
mikkelt@dfi.dk

Karen Jakobsen 
Projektkoordinator
Tlf. +45 2332 9005
karenj@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412