Ændring i støttevilkårene for spillefilm pr. 01.10.12.

Bestyrelsen for Det Danske Filminstitut har vedtaget en ændring af tilbagebetalingsvilkårene for spillefilm.

Ændringen medfører, at den tilbagebetaling, som i Filmforliget 2007-2010 tilfaldt tv-stationerne som følge af deres mulighed for at investere i danske spillefilm, nu i stedet tilfalder producenterne. Tilbagebetalingen til Det Danske Filminstitut er uændret. Ændringen skyldes en fejlberegning i udformningen af de nuværende støttevilkår.

Konkret er ændringen, at den private investering kan tillægges værdien af den skandinaviske minimumsgaranti, der samlet forrentes med 75%, før der skal ske tilbagebetaling af støtte til Det Danske Filminstitut.

Justeringen gælder alle film, der er støttet efter 01.10.12. 

Hent opdaterede støttevilkår