Hjælp til film- og spilbranchen i forbindelse med corona

CORONA. Filminstituttet har samlet et overblik med relevant information om filmbranchen og regeringens hjælpepakker i forbindelse med coronaepidemien. (opdateret 7. maj 2020)

Opdateret den 7. maj 2020

Filminstituttet orienterer løbende om nyt fra filmbranchen samt hjælpepakker til erhvervslivet, lønmodtagere og kulturliv.

Læs mere

Få overblik over retningslinjer for genoptagelse af film- og tv-produktioner.

Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører, og de bakkes op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.

Midlertidig kunststøtteordning

Tilføjelse den 7. april:
 
En midlertidig kunststøtteordning skal hjælpe kunsten og kunstnere med kombinationsindkomster igennem Corona-krisen. Det er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere blevet enige om.

Kompensation til selvstændige, freelancere og virksomheder

Regeringen og alle folketingets partier vedtog den 19. marts en hjælpepakke til erhvervsliv, lønmodtagere og freelancere.

Der er tale om en kompensationsmodel for selvstændige og freelancere og en kompensationsmodel for virksomhedernes faste udgifter. Der er desuden lavet aftaler om øget adgang til eksportkredit, en forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger for store, små og mellemstore virksomheder, offentlige indkøb, Rejsegarantifonden, dagpenge og sygedagpenge samt øgede lånemuligheder for elever og studerende.

Tilføjelse den 27. marts:

Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst, som forventer et indtægtstab på grund af coronavirus.

Kompensation til små og mellemstore virksomheder

Regeringen fremlagde den 18. marts to midlertidige kompensationsordninger for små og mellemstore virksomheder, dels et forslag om kompensation for virksomhedernes faste udgifter, dels et forslag om en kompensationsordning for selvstændige. Begge ordninger skal forhandles med folketingets partier og dernæst vedtages i en endelig form.

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister

Den 17. marts vedtog folketinget loven om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms mv.

Midlertidig lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Aftalen gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020 og omfatter virksomheder, der skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Andre initiativer

Andre initiativer sat i kraft den 12. marts, blandt andet om sygedagpengerefusion til arbejdsgivere, garantiordning målrettet små- og mellemstore virksomheder samt garantiordninger målrettet større virksomheder, kan findes herunder.