Hjælp til film- og spilbranchen i forbindelse med COVID-19

Covid-19. Filminstituttet har samlet et overblik med relevant information omkring regeringens hjælpeforanstaltninger i forbindelse med COVID-19. (opdateret 27. marts 2020)

Opdateret den 27. marts 2020 kl. 15.00

De første hjælpepakker til erhvervslivet og lønmodtagerne er vedtaget, men der kommer hele tiden nye til.

Når nye hjælpepakker vedtages, informerer Filminstituttet herom på denne side.

Kompensation til selvstændige, freelancere og virksomheder

Regeringen og alle folketingets partier vedtog den 19. marts en hjælpepakke til erhvervsliv, lønmodtagere og freelancere.

Der er tale om en kompensationsmodel for selvstændige og freelancere og en kompensationsmodel for virksomhedernes faste udgifter. Der er desuden lavet aftaler om øget adgang til eksportkredit, en forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger for store, små og mellemstore virksomheder, offentlige indkøb, Rejsegarantifonden, dagpenge og sygedagpenge samt øgede lånemuligheder for elever og studerende.

Tilføjelse den 27. marts:

Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst, som forventer et indtægtstab på grund af coronavirus.

Kompensation til små og mellemstore virksomheder

Regeringen fremlagde den 18. marts to midlertidige kompensationsordninger for små og mellemstore virksomheder, dels et forslag om kompensation for virksomhedernes faste udgifter, dels et forslag om en kompensationsordning for selvstændige. Begge ordninger skal forhandles med folketingets partier og dernæst vedtages i en endelig form.

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister

Den 17. marts vedtog folketinget loven om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms mv.

Midlertidig lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Aftalen gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020 og omfatter virksomheder, der skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Andre initiativer

Andre initiativer sat i kraft den 12. marts, blandt andet om sygedagpengerefusion til arbejdsgivere, garantiordning målrettet små- og mellemstore virksomheder samt garantiordninger målrettet større virksomheder, kan findes herunder.