Andre internationale støtteordninger

Relevante støtteordninger for film og mediebranchen. Det overordnede formål med disse programmer er at skabe europæisk samarbejdende projekter.

Kontakt

Creative Europe Desk Danmark
Tlf. +4533743442
creativeeurope@dfi.dk