Deadlines for ansøgninger til spillefilmkonsulenter

19.9.2003
Morten Grunwald slutter
som spillefilmskonsulent den 28. november 2003. Sidste frist for
indsendelse af ansøgninger til Morten Grunwald er den 6. oktober 2003.
Igangværende projekter vil naturligvis forsat blive behandlet.
Nikolaj Scherfig
tiltræder som ny spillefilmskonsulent den 3. november 2003, hvorefter
ansøgninger kan indsendes til ham.
Venlig hilsen
Det Danske FilminstitutMarianne
MoritzenUdviklingschefProduktion &
Udvikling