Høgel, Berg og Wiedemann forlænget



11.09.2002
Bestyrelsen for Det
Danske Filminstitut har forlænget ansættelserne af tre
filmkonsulenter.
Kort- og
dokumentarfilmkonsulent Allan Berg Nielsens ansættelse forlænges med et år
fra 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Allan Berg Nielsen tiltrådte
stillingen som konsulent den 1. oktober 1998.
Jakob Høgels ansættelse
som kort- og dokumentarfilmkonsulent er forlænget et år frem til den
31. oktober 2003. Jakob Høgel tiltrådte stillingen den 1. november 1999.

Spillefilmkonsulent
Vinca Wiedemanns ansættelse er forlænget fra 1. november 2002 til 31.
oktober 2003. Vinca Wiedemann tiltrådte stillingen som konsulent den 1.
november 1999.