Husk ansøgningsfrist den 12. december for dansk-canadiske udviklingsprojekter

Det Danske Filminstitut og Canada Media Fund har indgået samarbejde om en ny udviklingspulje til støtte af dansk-canadiske digitale medieprojekter. Puljen har ansøgningsfrist den 12. december 2017 kl. 12.00. Ansøgningsskemaet er nu tilgængeligt.

branchenyhed_web

Det Danske Filminstitut og Canada Media Fund offentliggjorde i foråret et nyt samarbejde om en udviklingspulje, der skal støtte nye digitale medieprojekter mellem danske og canadiske producenter.

Den nye pulje har til formål at støtte udvikling af digitale kunstneriske og kulturelle medieprojekter, som er innovative, afprøver nye formater og/eller nye måder at møde sit publikum på. Co-udviklingsprojekterne kræver deltagelse af både en canadisk og en dansk producent.

Sigtet med puljen er at understøtte udviklingen af nye fortælleformer og at skabe samarbejder mellem producenter fra de to lande med henblik på at udveksle erfaring med udvikling, produktion og markedsføring af innovative medieprojekter.

Sådan søges puljen

Der skal formuleres ét samlet projekt, som udføres af et partnerskab med mindst en dansk og en canadisk partner. Den canadiske partner søger støtte til den canadiske del af projektet hos CMF/Telefilm og den danske partner søger støtte til den danske del af projektet hos DFI.

Den danske ansøgning skal benytte det ansøgningsskema og de skabeloner, som findes på www.dfi.dk/digitalmediaincentive. Ansøgningsskema og budget og finansieringsplan for den danske del af skal kun indgå i den danske ansøgning. I det canadiske ansøgningssystem skal den canadiske partner afgive oplysninger svarende til oplysningerne på det danske ansøgningsskema, og der skal afleveres budget og finansieringsplan for den canadiske del af projektet. Ansøgningen skal i øvrigt indeholde en række supplerende dokumenter som fremgår af ansøgningsskemaet. Disse skal være identiske i de to ansøgninger.

Ansøgningsfristen gælder i øvrigt den danske ansøgning, mens den canadiske ansøgning grundet tidsforskellen skal følge CMF/Telefilms ansøgningsfrist.

På puljens hjemmeside findes også guidelines med beskrivelse af udvælgelseskriterier.