MEDIA Call: Støtte til filmuddannelsesinitiativer 2018

MEDIA CALL EACEA/14/2017. Europa-Kommissionen har åbnet for den kommende ansøgningsrunde for støtte til initiativer, der fremmer filmkundskab og filmfaglige kompetencer.

calls
Denne ordning har til formål at stimulere publikumsinteressen - særligt hos det unge publikum - for europæiske film og audiovisuelle produktioner. Hensigten er at fremme filmkundskab og filmfaglige kompetencer med henblik på at øge publikums kendskab til og interesse for europæiske film, herunder den audiovisuelle og cinematografiske kulturarv.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2018, kl. 12:00 – svar kan forventes maj 2018.

Aktionsperioden

Aktiviteten kan maksimalt vare 24 måneder og skal påbegyndes mellem 1. september 2018 og 1. januar 2019. Der ydes ikke støtte til allerede gennemførte aktiviteter. I tilfælde af at en aktivitet begynder inden ansøgningsdatoen, skal der i ansøgningen argumenteres for årsagen til projektets startdato. I sådanne tilfælde er omkostninger, der falder før ansøgningsdatoen, ikke støtteberettigede.

Støtteberettigede ansøgere

Ansøger skal være en sammenslutning (bestående af projektleder og minimum to partnere) af enheder (private virksomheder, non-profit organisationer, foreninger, velgørende organisationer, fonde, kommuner, etc.) etableret i og ejet af indbyggere i lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet. Projektlederen indsender ansøgningen på vegne af alle partnerne.
Der kræves altså en sammenslutning bestående af minimum 3 partnere, hvoraf mindst 2 skal være fra filmuddannelsessektoren. Partnerne skal komme fra 3 forskellige lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet og dække over mindst 3 forskellige sprog.

Støtteberettigede projekter

  • Projekter, der skaber muligheder for synergi mellem filmuddannelsesinitiativer i Europa
  • Projekter/initiativer, hvis målgruppe er unge under 19 år
  • Projekter/initiativer, der skaber mulighed for at øge bidraget af eksisterende europæiske film og audiovisuelle produktioner til uddannelse, herunder kataloger med udvalgte film
Projekterne skal indeholde en betydelig andel af eksisterende europæiske film og ansøgningerne bør indeholde en beskrivelse af projektet, der placerer det i den rette sammenhæng indenfor den audiovisuelle sektor, samt en plan for at indsamle, analysere og formidle de opnåede resultater.

Ikke-støtteberettigede projekter

  • Filmfestivaler
  • Aktiviteter, der har til formål at producere film
  • Aktiviteter, der har til formål at yde erhvervsfaglig uddannelse til filmskolestuderende eller til deres uddannelsesorgan
  • Training-aktiviteter for filmprofessionelle, der ikke er involverede i filmuddannelse

Støttebeløb

Den samlede pulje for støtte til initiativer, der fremmer filmkundskab og filmfaglige kompetencer er estimeret til 2 mio. EUR. Støttebeløbet kan højest udgøre 60 % af de støtteberettigede omkostninger.

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum. Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjernes pkt. 9.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe MEDIA-delprogrammet med tekst og logo på alt materiale, så som plakater, publikationer, programmer, og pressemateriale. Link til tekst og logo kan findes i retningslinjernes pkt. 12.1.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.Ansøgning sker via en E-form. Al dokumentation, kontrakter, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Det kan medføre tekniske problemer, når E-formen indsendes, hvis de vedhæftede bilag fylder mere end 10 MB tilsammen – sørg derfor for at scanne dokumenterne i lav opløsning eller at komprimere pdf-filer i fx Adobe Acrobat Pro eller et gratis komprimeringsprogram, der kan findes ved Google-søgning.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til deadlinedatoen med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for ’Support for Film Education’ i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskema mm. findes i spalten til højre og på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjerne, eller ønsker hjælp og vejledning ifm. din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os i MEDIA Desken: Ene Katrine Rasmussen (ener@dfi.dk) og Katrine Danielle Bjaarnø (katrineb@dfi.dk).

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705.