Production Value 2018

TRAINING. Den 12. udgave af Production Value – The European Scheduling & Budgeting Workshop finder sted i Lecce, Italien fra d. 6.-14. januar 2018. Ansøgningsfristen er d. 10. november 2017.

ProductionValue2018
Kurset Production Value 2018 henvender sig til instruktørassistenter, line producere/produktionsledere, som vil styrke deres evner til at planlægge og budgettere filmprojekter på et internationalt niveau. Producere kan ligeledes tilmelde sig med et konkret filmprojekt, som de ønsker at få gennemanalyseret med henblik på optimering af planlægning og budgettering.

Med udgangspunkt i seks europæiske spillefilm og tv-serier i præproduktionsfasen, skal kursusdeltagerne analysere og finde løsninger på de kreative og de økonomiske udfordringer ved hvert enkelt projekt.

I hold bestående af to får deltagerne mulighed for at bearbejde et kompliceret filmprojekt både på egen hånd og i samarbejde med professionelle vejledere. Som afslutning på kurset skal bearbejdningen fremlægges for de øvrige deltagere samt for det enkelte projekts producent, som også præsenterer deres egne vurderinger og overvejelser.

Hvor og hvornår
Den 6.-14. januar 2018 - Lecce (Apulia), Italien.

Ansøgningsfrist
10. november 2017.

NB. For producenter, som ønsker at indsende projekter, der kan bruges som case studies er fristen 21. november 2017.

Læs mere her om Production Value 2018 og tilmelding.