Reviderede støttevilkår for Public Service Puljen

Den 7. maj tiltrådte DFI's bestyrelse nye støttevilkår for Public Service Puljen. Baggrunden for de nye vilkår er den reviderede bekendtgørelse "Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer (bekendtgørelse nr. 187 af 17. marts 2008)".De reviderede støttevilkår er gældende for Public Service Puljens 2. ansøgningsrunde og udviklingsansøgninger modtaget efter d. 17. marts 2008.For de projekter, som har modtaget støtte i forbindelse med 1. ansøgningsrunde og udviklingsansøgninger modtaget før d. 17. marts gælder de oprindelige støttevilkår.Læs Public Service puljens reviderede støttevilkår
For yderligere oplysninger:

Områdedirektør Claus Ladegaard,
3374 3433, clausl@dfi.dk

Public Service Puljens producer Bo Mortensen,
3374 3574, bom@dfi.dk