Sagsbehandling af ansøgninger om produktionsstøtte under 60/40-ordningen

Som meddelt pr. 11. august kan der i indeværende år ikke gives flere tilsagn om produktionsstøtte til 60/40-film, da årets samlede bevilling er uddelt.

Med henblik på at opretholde produktionskontinuiteten og stille ansøgere om støtte i 2007 lige, indføres ansøgningsdeadline for første tildeling af produktionsstøtter i det nye finansår. Sagsbehandling genoptages nu på følgende vilkår:

Ansøgninger, der modtages senest 1. november 2006, behandles med henblik på samlet udmelding om støttetildelinger første uge i januar 2007. Evt. tidligere udmelding vil være betinget af det sædvanlige forbehold om "bevillingens tilstedeværelse".

Ansøgninger, der modtages efter 1. november 2006, behandles løbende, men må afvente færdigbehandling af ansøgninger modtaget før 1. november.

Det Danske Filminstitut
Henning Camre