DFI's vejledende liste over prioriterede internationale festivaler

DFI's vejledende liste over prioriterede filmfestivaler angiver de filmfestivaler, DFI normalt har særligt fokus på.

I henhold til "Vilkår for deltagelse i internationale filmfestivaler samt andre relaterede aktiviteter" af 1. juli 2016 (støttevilkårene) udvælger DFI internationale filmfestivaler, som er prioriterede af DFI.

DFI's vejledende liste over prioriterede filmfestivaler angiver de filmfestivaler, DFI normalt har særligt fokus på.

DFI kan efter særlige omstændigheder, så som samarbejder med bl.a. Scandinavian Films, European Film Promotion eller andre kulturelle institutioner, have fokus på internationale festivaler hvortil der kan ansøges om støtte i forbindelse med danske films deltagelse på festivalen, men som ikke sædvanligvis er DFI's højest prioriterede lanceringsplatform.

Støtte kan normalt kun ansøges af og ydes til filmens danske producent, jf. støttevilkårenes pkt. 3.1. Støtten kan i særlige tilfælde, og efter konkret vurdering, ansøges af og ydes direkte til andre interessenter, f.eks. filmens salgsagent, danske ambassader i udlandet og internationale festivaler, som DFI samarbejder med.

DFI's liste over prioriterede filmfestivaler er vejledende og ikke udtømmende, ligesom DFI konkret kan træffe afgørelse om, at der i henhold til støttevilkårene gives afslag på støtte til deltagelse i en international filmfestival, selvom filmfestivalen er angivet på listen.

Det betyder, at selvom en international filmfestival er på listen og uanset under hvilken kategori, eller der ansøges om støtte til deltagelse i en international festival, som ikke står på listen, foretager DFI en konkret vurdering af ansøgningen.

Alle ansøgninger behandles således i henhold til Det Danske Filminstituts "Vilkår for støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler samt andre relaterede aktiviteter" af 1. juli 2016 og DFI's festivalvejledning, samt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for DFI's udøvelse af filmfaglig skønsmæssig vurdering af ansøgningen, samt prioritering af tildelingen af de støttemidler, som forvaltes af DFI i henhold til regelsættet.

Listen er sat op alfabetisk efter bynavn. Til højre for hver festival er angivet, hvorvidt der kan ansøges om deltagelse med VR-projekt (VR, kort fiktion (K), dokumentarfilm (D) eller spillefilm (S). L angiver om der er tale om en launch festival med hvilket der menes en festival med en international position, der muliggør betydelig international eksponering af filmen.

Listen er gældende fra januar 2020.