Initiativ til udvikling af tysk-danske koproduktioner

Kasper Torstings dansk-tyske koproduktion 'I krig og kærlighed' er den første film støttet under udviklingsinitiativet mellem Tyskland og Danmark. Foto: Stanislav Honzik

Formål med støtteordningen

Det Danske Filminstitut og Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein lancerede i 2014 en fælles støtteordning for at styrke samarbejdet mellem producenter i regionen Hamborg Slesvig-Holsten og producenter i Danmark. Ordningen støtter udviklingen af ​​dansk-tyske filmprojekter, som udviser potentiale til at blive kunstnerisk stærke film for et nationalt og internationalt publikum.

Hvilke film kan støttes?

  • Udviklingen af tre projekter inden for spillefilm, dokumentarfilm og animationsfilm kan støttes hvert år med maksimalt € 35.000 pr. projekt.

  • Udviklingen skal foretages af en dansk producent og en producent fra regionen Hamborg Slesvig-Holsten.

  • Projekterne skal tilstræbe biografdistribution i både Danmark og Tyskland.

  • Projekterne skal være af høj kunstnerisk kvalitet.

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab eller et produktionsselskab fra regionen Hamborg Slesvig-Holsten. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en redaktion bestående af delegerede fra Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein og Det Danske Filminstitut.

Ansøgningen bliver vurderet på baggrund af følgende:

  • kunstnerisk kvalitet

  • kreativt og økonomisk samarbejde mellem den nationale og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejde og fremtidige planer

  • muligheden for at få et publikum i både Danmark og Tyskland

  • potentiale for at få et publikum i resten af verden

Hvornår kan der ansøges og hvordan?

Der er ingen faste deadlines for ansøgning. Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Ansøgningen og bilag sendes elektronisk til minor@dfi.dk og til Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Vær opmærksom på, at der er andre ansøgningskrav i Tyskland – se mere på hjemmesiden for Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Kontakt

Signe Egemose Agger
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3517
signea@dfi.dk