Lavbudgetfilm

Den Skyldige
Jakob Cedergren i "Den Skyldige". Filmen er instrueret af Gustav Möller, produceret af Nordisk Film Production A/S og støttet af DFI. (Foto: Nikolaj Møller)

Formål med støtteinitiativet

Formålet med at støtte lavbudgetfilm er at støtte flere film, der med lavere budgetter anvender andre fortælle- og produktionsformer. Det er film, der er koncepturet som lavbudgetfilm, og ikke bare er meget billige udgaver af normale danske film. Det betyder, at filmenes produktionskoncept er udtænkt parallelt med filmens indhold. Det er film, der begaves og ikke begrænses af budgettet.

Støtten er rettet mod nye talenter og selskaber, som får mulighed for at producere spillefilm på et tidligere tidspunkt end sædvanligt, men støtten er også rettet mod etablerede talenter og selskaber for at udfordre de måder, vi er blevet vant til at fortælle og producere på.

Film støttet som lavbudgetfilm skal ikke nødvendigvis i biografdistribution, men kan fx få premiere og distribueres på tv eller VOD.
 

Hvilke film kan støttes?

Der kan støttes 12-24 lavbudgetfilm i perioden fra 2015-2018. Filmene har to budgetstørrelser: film med budget op til DKK 3 mio. og film med budget op til DKK 6 mio.

Lavbudgetfilm kan støttes på New Danish Screen, på Konsulentordningen for spillefilm og på Markedsordningen, og det er den pågældende støtteordnings støttekriterier, der er afgørende for, hvilke film der vil modtage støtte. De særlige regler for støtte til lavbudgetfilm fremgår af støttevejledningen - se venligst højre spalte.

Hvem kan ansøge?

Støtten til lavbudgetfilm er rettet mod både nye talenter og etablerede talenter.
Udviklings- og produktionsstøtte kan ydes til en producent på baggrund af et team bestående af instruktør, forfatter og producer.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandling af ansøgningen foregår som normalt på den enkelte støtteordning: New Danish Screen / Konsulentordningen for spillefilm / Markedsordningen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk, og de almindelige ansøgningsskemaer for henholdsvis New Danish Screen / Konsulentordningen for spillefilm / Markedsordningen er gældende. Der skal afkrydses i boksene for lavbudgetfilm samt om ansøgningen vil have et budget på DKK 3 mio. eller DKK 6 mio.