Regional filmstøtte

I krig & kærlighed (Kasper Torsting, DK, 2018)
"I krig & kærlighed" instrueret af Kasper Torsting. Filmen har fået støtte fra Det Danske Filminstitut / Markedsordningen samt regional filmstøtte i forbindelse med optagelser på Fyn og i Sønderjylland. Producent er Fridthjof Film.

Formål

Formålet med den regionale filmstøtte er at sikre, at dansk film fortæller historier fra alle egne af landet. Støtten er rettet mod film, der har optagelse og efterarbejde uden for hovedstadsområdet. Støtten er baseret på det grundprincip, at filmens historie og kunstneriske idé afgør, hvor filmen skal produceres, men skal samtidig understøtte produktionsmiljøer uden for hovedstadsområdet.

Hvilke film kan støttes?

Der kan ydes regional filmstøtte til spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm, der har modtaget produktionsstøtte på Markedsordningen, Konsulentordningen for spillefilm, Konsulentordningen for kort- dokumentarfilm eller på New Danish Screen.

Hvem kan ansøge?

For at opnå regional filmstøtte skal produktionen helt eller delvis foregå udenfor hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som det geografiske område, der dækkes af Region Hovedstaden eksklusiv Bornholm. DFI kan støtte såvel film, der har modtaget støtte fra FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, som film der ikke har. Reglerne for den regionale filmstøtte er beskrevet i støttevejledningen.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgningen om regional støtte kan tidligst indsendes samtidig med ansøgning om produktionsstøtte og senest inden konvertering af LOC til støttetilsagn. Ansøgningen består af et særskilt budget for de regionale omkostninger i forbindelse med produktion uden for hovedstadsområdet. Der er løbende sagsbehandling.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Støttevejledning med beskrivelse af regler for den regionale filmstøtte findes i højrespalten.

 

Kontakt

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk