Særlig ansøgningsrunde vedr. udvikling af online læringsmateriale

Det Danske Filminstitut ønsker at få udarbejdet et læringsmateriale, der introducerer lærere til at arbejde med filmproduktion i undervisningen.

Formålet er at styrke grundskoleelevernes filmfaglige kompetencer og dermed deres lyst og evne til at udtrykke sig i levende billeder. Derfor skal filmen som udtryksform have en mere central placering i undervisningen i de enkelte fag og på tværs af fagene. Det kræver, at lærerne kvalificeres filmfagligt og filmpædagogisk, så de lærer filmens begreber, værktøjer og produktionsprocesser at kende og er trygge ved at arbejde med film som didaktisk redskab. Målet for materialet er således at åbne lærernes øjne for filmens potentiale i forbindelse med produktiv læring - og at løfte den faglige kvalitet ved at klæde lærerne på til at arbejde med filmproduktion i undervisningen på et højt fagligt niveau.

Læringsmaterialet skal indeholde et basiselement, der introducerer lærerne til at arbejde med filmproduktion i undervisningen. Materialet skal være nemt at gå til for lærere uden forudgående viden om filmproduktion. Lærerne skal gennem materialet kvalificeres filmfagligt og filmpædagogisk, så de lærer værktøjer og produktionsprocesser at kende og kan arbejde med det i undervisningen. Desuden skal materialet indeholde inspiration og vejledning til, hvordan filmproduktion kan anvendes i de enkelte fag og på tværs af fagene som et didaktisk redskab, der knytter an til fagenes læseplaner og læringsmål. 

Ansøgningsrunden iværksættes i henhold til Filminstituttets støtteordning "Formidling af film for børn og unge", hvortil henvises.

Opgaven er nærmere beskrevet i opdragsbeskrivelsen.

Opgaven ønskes løst i løbet af 2020, således at læringsmaterialet kan anvendes senest fra starten af januar 2021.

Der vil kunne afsættes op til 250.000 kr. i støttemidler til løsning af opgaven.

Deadline for ansøgninger er fastsat til fredag den 29. november 2019 og afgørelse af hvilket af de indkomne projekter, der udvælges til at opnå støtte, forventes truffet senest fredag den 20. december 2019.

Spørgsmål til opgaven kan rettes til undervisningskonsulent Martin Brandt-Pedersen (tlf. 22869042 – mail martinb@dfi.dk) eller til projektleder Jacob Breuning (tlf. 20100206 – mail jacobb@dfi.dk)

Ansøgningen sendes på mail til Martin Brandt-Pedersen – martinb@dfi.dk.