Tværmedielle Projekter

Tværmedielle projekter er projekter, hvor der indgår to eller flere formater, og projektet skal indeholde en filmisk komponent.  

Der findes ikke en særskilt støtteordning eller pulje til tværmedielle projekter, men der kan søges om støtte til tværmedielle projekter på Konsulentordningen for dokumentarfilm, Konsulentordningen for spillefilm, Markedsordningen, New Danish Screen og på Spilordningen. Ansøgningen indsendes til den ordning, der bedømmes at passe til hovedformatet i det tværmedielle projekt. Ved ansøgning på Konsulentordningen for spillefilm og på Markedsordningen skal det ene format derfor være en spillefilm. 


I takt med at de enkelte ordninger får reviderede vilkårssæt i forbindelse med den nye filmaftale 2019-2023, vil muligheden for at støtte tværmedielle projekter blive inkorporeret i ordningernes egne vilkår. I den mellemliggende periode kan ordningerne dog indstille tværmedielle projekter til støtte via vilkårssættet for støtte til tværmedielle projekter.

New Danish Screen har fået reviderede vilkår, og kan dermed indstille tværmedielle projekter via egne vilkår, hvorfor der kan ansøges med ansøgningsskema fra New Danish Screen.

Konsulentordningen for dokumentarfilm, Konsulentordningen for spillefilm, Markedsordningen og Spilordningen afventer reviderede vilkår, og vil derfor p.t. benytte det vilkårssæt for tværmedielle projekter, som forefindes her på siden.

Via disse vilkår kan der ydes støtte til idéudvikling og projektudvikling til tværmedielle projekter inden for alle genrer, formater og platforme. Støtte til tværmedielle projekter er ikke afgrænset i forhold til målgruppe eller genre, men projektet skal indeholde en filmisk komponent. Støtten bevilges af Filminstituttets direktion.
 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Et tværmedielt projekt kan kun søge på én ordning, og al videre sagsbehandling finder sted på den ordning. Vurdering og sagsbehandling kan foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger. 

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes elektronisk til den relevante projektkoordinator. 

Bemærk venligst, at der findes separate skemaer til ansøgning vedrørende henholdsvis ideudvikling og projektudvikling.
Skemaet indeholder vejledende noter til de enkelte bilag. Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk.
Ved ansøgning om støtte til ideudvikling skal ”Budgetskabelon – ideudvikling” benyttes. Ved ansøgning om støtte til projektudvikling skal ”Budgetskabelon – projektudvikling” benyttes.

Ansøger forventes at have læst ”Støttevilkår for Tværmedielle Projekter”.


Ansøgningen bedes sendt til relevant projektkoordinator:

Spillefilm
Filmkonsulent Kalle Bjerkø, Projektkoordinator Tine Engelbrecht (tinee@dfi.dk)  
Filmkonsulent Silje Riise Næss, Projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk)
Filmkonsulent Lotte Svendsen, Projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk)
Markedsordningen, Projektkoordinator Tine Engelbrecht (tinee@dfi.dk)

Dokumentarfilm og Kort Fiktion       
Filmkonsulent Heidi Kim Andersen, Projektkoordinator Helle Lilienfeldt (hellel@dfi.dk)
Filmkonsulent Frank Piasecki Poulsen, Projektkoordinator Lone Hey (loneh@dfi.dk)
Filmkonsulent Tone Mygind Rostbøll - Dokumentar, Projektkoordinator Therese Boisen Haas (thereseh@dfi.dk)

Spil      
Spilordningen, Projektkoordinator Karen Jakobsen (karenj@dfi.dk)

New Danish Screen
Se venligst ordningens egen side.


Yderligere information, herunder støttevilkår, budgetskabelon og ansøgningsskema – se venligst højre spalte.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med tværmedielle projekter, så kontakt venligst producer Mikkel Thomassen.
 

Hvis du i forbindelse med afslutning og regnskabsaflæggelse af tidligere projekt har behov for at se vilkår fra den gamle Tværmedielle Udviklingsordning, så findes disse i højre spalte.