Filmcentralen/For de yngste

'Filmcentralen/For de yngste' er navnet på den app, som Det Danske Filminstitut nu lancerer. Den er udviklet til de 3-6-årige børn og deres pædagoger i daginstitutionerne, men rummer også et stort potentiale for bibliotekerne. Med udgangspunkt i DFI's korte film inviterer den til at lave sjove og lærerige aktiviteter, der udvikler børnenes kulturelle og digitale dannelse. Bibliotekerne kan med udgangspunkt i appen udvikle spændende nye bibliotekstilbud i samarbejde med børnehaverne og i andre sammenhænge.

Børn skal opleve, forstå og skabe levende billeder. Det er kodeordene for Det Danske Filminstitut, der nu lancerer den gratis app ’Filmcentralen/For de yngste’. Appen rummer 300 kortfilm og mange sjove og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i film. Målet er at gøre børn til aktive mediebrugere og medskabere og styrke fundamentet for deres kulturelle og digitale dannelse. 

Se trailer

’Filmcentralen/For de yngste’ er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger i en række dagtilbud landet over, Skoletjenesten, Kulturregion Fyn og Professionshøjskolen UCC. Undervejs er der udført følgeforskning, som viser, at appen bl.a. er god til at træne samarbejde og sprog, styrker fællesskabet og har inkluderende potentiale. Aktiviteterne i appen flytter film- og mediebrug i børnehaverne fra passiv betragterrolle til aktiv film- og medieforståelse.

Stort potentiale for bibliotekerne

’Filmcentralen/For de yngste’ er enkel og fleksibel at bruge både ude i daginstitutionerne og på bibliotekerne. Den rummer guidede forløb med aktiviteter og korte film, og der er fokus på fællesskab, dialog og kreativ leg. Der er helt enkle aktiviteter, hvor børn og voksne ser film sammen og taler om oplevelsen, eller hvor børnene fx skal fotografere, optage lyd eller finde ting ude i naturen. Og så er der de lidt mere avancerede aktiviteter, hvor børnene fx laver deres egne, små animationsfilm. Alle aktiviteterne er opdelt i temaer med afsæt i den pædagogiske læreplan.

For bibliotekerne rummer appen rigtig mange muligheder og ideer til nye aktiviteter for børn. Der er et stort potentiale i at udvikle bibliotekstilbud i samarbejde med de lokale børneinstitutioner, ligesom det er oplagt at lade appen være omdrejningspunkt for tilbud til børn og forældre i fritiden.

Med en iPad har både daginstitutioner og biblioteker fri og gratis adgang til alle aktiviteter og vejledninger i 'Filmcentralen/for de yngste'. Det er kun børneinstitutioner med uni-login, der har adgang til at se filmene direkte i appen, men bibliotekerne kan til gengæld finde og vise alle de samme film på 'Filmstriben På biblioteket'.

Hent appen i App Store

Bibliotekarerne Gritt Elmeskov fra Aalborg og Peter Nordahl fra Gentofte har testet og vurderet appens anvendelighed i bibliotekssammenhænge, og de er begge to ret begejstrede: 

"Biblioteket kan være med til at udvikle de almene kulturelle og digitale kompetencer hos børnene, og samtidig give dem en god og sjov oplevelse og en større forståelse for film", udtaler Peter Nordahl, og Gritt Elmeskov supplerer: "Aktiviteterne og legene er sjove og lærerige, med mange interessante temaer, der også kan kobles sammen med bøger og andre materialer som findes på biblioteket".

Efterhånden som bibliotekerne får praktiske erfaringer med at udvikle aktiviteter med udgangspunkt i appen, er det planen at opsamle erfaringer og ideer her på FILM PÅ BIBLIOTEKET, så andre biblioteker kan lade sig inspirere af. 

Fakta

  • 300 kortfilm og mange mediepædagogiske aktiviteter.
  • Filmene kan kun ses i app'en af børneinstitutioner med uni-login, men bibliotekerne kan finde samtlige film og vise dem på 'Filmstriben På biblioteket'.
  • Aktiviteterne i app'en kan frit benyttes af alle uden login.
  • Målgruppe: 3-6-årige børn. 
  • Aktiviteterne er udviklet sammen med pædagoger

Genial måde at styrke sprog på

Pædagog Kristina Juel Overgaard har arbejdet med 'Filmcentralen/For de yngste' i en testversion og fortæller om sine erfaringer:

“I en børnehave med 13 forskellige sprog er 'Filmcentralen/For de yngste' en sjov og spændende måde at arbejde med sprog på. Vi bruger appen til det, vi kalder dialogisk læsning. Vi ser en film i større eller mindre grupper, går i dialog om det, vi ser - det, vi forstår, ikke forstår osv. Filmen er en visuel og auditiv støtte for børnene, og vi har deres fulde opmærksomhed og deltagelse. Det er en genial måde at styrke sprog på. Bagefter gør appen det let at vælge en pædagogisk aktivitet, som støtter op om filmens emne".

Kreativ leg med film, lyd og billeder

Projektleder Charlotte Giese fra Det Danske Filminstitut fortæller om målet med at udvikle 'Filmcentralen/For de yngste':
”Vi vil give de yngste børn nye muligheder for at lege kreativt med film, lyd og billeder. Med app'en kan børn og pædagoger i fællesskab skabe visuelle fortællinger og dele oplevelserne. Vi ønsker at fremme en aktiv og legende teknologiforståelse i den pædagogiske praksis, hvor netop iPads er en stærk pædagogisk ressource. Vores håb er, at 'Filmcentralen/For de yngste' kan være med til at styrke børns almene kulturelle og digitale dannelse.”

Læs mere og download pressebilleder og trailer

Oversigt over børnehaver m.fl., der har været med til at teste og udvikle appen

Hent appen i App Store