Børnefilmklubberne udvider

BØRN. Det Danske Filminstitut styrker udbredelsen af film til de yngste målgrupper med en støtte på 530.000 kr. til Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber, der fremover vil satse mere på film til førskolebørn.

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF) får 530.000 kr. i tilskud til drift og videreudvikling af foreningens arbejde med at vise film i hele landet.

DaBUF gør en væsentlig indsats i kommunerne for, at børn i alle aldre har adgang til et kvalificeret og mangfoldigt filmtilbud. Foreningen finder danske og udenlandske film til de lokale filmklubber, der viser filmene for både de mindste på 3 år og de  store på 18. Ved at vise meget forskellige film, får børnene mulighed for at opleve forskellige filmfortællinger og universer. Der er i dag 77 lokale børnefilmklubber i Danmark.

Fakta

Det Danske Filminstitut er med til at sikre en alsidig og rig filmkultur til børn og unge.

25 procent af Filminstituttets midler til filmproduktion er forbeholdt børn og unge.

Børnebiffen er tilgængelig på www.dfi.dk/boernebiffen 

DaBUF har gennem en årrække, i tæt samarbejde med Det Danske Filminstitut, været med til at sikre en etablering af Børnebiffen i 40 kommuner til gavn for 35.000 børn i hele landet. Børnebiffen er et biograftilbud til børnehavebørn med skræddersyede kortfilmprogrammer til de 3-6-årige. En del af midlerne gives til at udbrede Børnebiffen endnu mere – til glæde for de yngste cineaster i hele Danmark.

Børnebiffen gør en særlig indsats for de mindste børn. Der findes kun meget få film til denne målgruppe. Ordningen er med til at give de mindste børn filmoplevelser og samtidig give pædagoger mulighed for at kunne inddrage film som pædagogisk redskab i daginstitutionernes hverdag.

"Vi glæder os over, at DaBUF nu går endnu mere aktivt ind i distribution af film til de yngste cineaster i hele landet via biograf-ordningen Børnebiffen. DaBUF's mange erfaringer på området har stor betydning for arbejdet med at udvikle en levende film- og biografkultur for de helt små," fortæller Charlotte Giese, afdelingschef for Børn & Unge, Det Danske Filminstitut.

DaBUF står overfor store forandringer i forbindelse med en ændret medievirkelighed. Derfor skal en del af de offentlige støttemidler også bruges på at undersøge filmklubbernes aktiviteter og udviklingsmuligheder.

Læs mere om DaBUF på www.dabuf.dk