Filminstituttet holder lukket indtil videre

Vi følger myndighedernes anvisninger i forhold til coronavirus. Få overblik her på siden, som vi opdaterer løbende. (opdateret 27. marts 2020)

Opdateret 27. marts 2020

Filminstituttet holder lukket, og alle medarbejdere arbejder hjemmefra. Lukningen er foreløbig forlænget frem til 14. april.

Lukningen sker som følge af myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus. Få et samlet overblik over myndighedernes informationer om coronavirus.

Følg med i vores løbende opdatering:


Filmstøtte

Sagsbehandlingen fortsætter i videst muligt omfang. Der afholdes ikke fysiske møder, men der er mulighed for at holde virtuelle møder.

Filminstituttets prioriteringer i forbindelse med sagsbehandling og bevillinger er at sikre, at så mange aktiviteter som muligt kan fortsætte under nedlukningen, samt at etablere de bedst mulige vilkår for filmbranchen til det tidspunkt, hvor igangværende og kommende produktioner kan genoptages.

Det betyder, at:

  • der kan bevilges støtter til manuskriptudarbejdelse og til udvikling, som det er praktisk muligt at gennemføre, og som overholder de forskrifter, som regeringen har vedtaget. Der er således ikke længere tale om et loft på støtter på 150.000 kr.
  • der kan bevilges lanceringsstøtte til film, der vil udnytte biograflukningen til en hurtigere lancering på en digital platform.
  • der kan bevilges andre relevante støtter til aktiviteter, som kan realiseres inden for regeringens forskrifter.
  • der som hovedregel ikke vil blive bevilget produktionsstøtte til nye film, før der er klarhed over, hvornår der igen kan arbejdes normalt. Undtaget herfra er dog produktionsstøtte til film, som kan gennemføres uden at komme i konflikt med de restriktioner, som regeringen har vedtaget.

Alle andre indstillinger forberedes og bevilges på et senere tidspunkt. Allerede bevilgede støtter udbetales som normalt.

Filminstituttet accepterer udsættelser af afleveringer, arrangementer mv. som følge af sundhedssituationen.

I forhold til bevillinger til aktiviteter, der ikke kan gennemføres og må aflyses, fx lancering af film, festivaldeltagelse mv., følger Filminstituttet de regler, der er fastlagt i støttevilkårene, hvor ikke forbrugt støtte opgøres og tilbagebetales, men Filminstituttet accepterer allerede afholdte udgifter.

I forhold til de produktioner, der er indstillet eller udskudt, vil Filminstituttet inden for de gældende ordninger og rammer forsøge at afhjælpe de problemer, der er opstået, og sikre, at filmene kan færdiggøres.

Gå til Branche & Støtte.

Spørgsmål:

Spørgsmål om sagsbehandling på konkrete projekter rettes til den eller de personer på Filminstituttet, som behandler ansøgningen.

For yderligere oplysninger:

Ane Mandrup, afdelingschef for Dokumentar: anem@dfi.dk
Marianne Moritzen, afdelingschef for Fiktion: mariannem@dfi.dk 
Claus Ladegaard, direktør for Filminstituttet: clausl@dfi.dk 


Regeringens hjælpepakker

Filminstituttet har samlet et overblik med relevant information om regeringens hjælpeforanstaltninger i forbindelse med coronavirus.

 overblikket, som opdateres løbende.


Cinemateket og publikumsområdet

Alle arrangementer er aflyst, foreløbig til 14. april.

Købte billetter i perioden:

Billetter købt online refunderes automatisk.

Billetter købt i billetsalget kan refunderes, indtil 30 dage efter at Cinemateket er genåbnet. Husk derfor at gemme din billet. 

Vi opdaterer løbende på Cinemateket.dk. Har du brug for yderligere information, kan vi kontaktes på cinematek@dfi.dk.

Vi glæder os til igen at kunne byde dig velkommen i Cinemateket.