Filminstituttet under corona

Vi følger myndighedernes anvisninger i forhold til coronavirus. Få overblik over Filminstituttets aktiviteter her på siden. (opdateret 27. maj 2020)

Opdateret 27. maj 2020

Som følge af myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus arbejder Filminstituttets medarbejdere hjemmefra. Sagsbehandlingen i Filmstøtte fortsætter i videst muligt omfang.

Biblioteket er genåbnet. Læs mere.

Cinemateket og øvrige publikumsaktiviteter i Gothersgade åbner igen fra 8. juni.

Få flere informationer om Filminstituttet under corona herunder:


Filmstøtte

Sagsbehandlingen fortsætter i videst muligt omfang. Der afholdes ikke fysiske møder, men der er mulighed for at holde virtuelle møder.

Filminstituttets prioriteringer i forbindelse med sagsbehandling og bevillinger er at sikre, at så mange aktiviteter som muligt kan fortsætte under nedlukningen, samt at etablere de bedst mulige vilkår for filmbranchen til det tidspunkt, hvor igangværende og kommende produktioner kan genoptages. Filminstituttet bevilger alle former for støtte.

Filminstituttet accepterer udsættelser af afleveringer, arrangementer mv. som følge af sundhedssituationen.

I forhold til bevillinger til aktiviteter, der ikke kan gennemføres og må aflyses, fx lancering af film, festivaldeltagelse mv., følger Filminstituttet de regler, der er fastlagt i støttevilkårene, hvor ikke forbrugt støtte opgøres og tilbagebetales, men Filminstituttet accepterer allerede afholdte udgifter.

I forhold til de produktioner, der er indstillet eller udskudt, vil Filminstituttet inden for de gældende ordninger og rammer forsøge at afhjælpe de problemer, der er opstået, og sikre, at filmene kan færdiggøres.

Gå til Branche & Støtte.

Spørgsmål:

Spørgsmål om sagsbehandling på konkrete projekter rettes til den eller de personer på Filminstituttet, som behandler ansøgningen.

For yderligere oplysninger:

Ane Mandrup, afdelingschef for Dokumentar: anem@dfi.dk
Marianne Moritzen, afdelingschef for Fiktion: mariannem@dfi.dk 
Claus Ladegaard, direktør for Filminstituttet: clausl@dfi.dk 


Regeringens hjælpepakker

Filminstituttet har samlet et overblik med relevant information om regeringens hjælpepakker samt retningslinjer i forbindelse med coronavirus.

 overblikket, som opdateres løbende.


Cinemateket og publikumsområdet

Biblioteket er genåbnet.

Cinemateket og øvrige publikumsaktiviteter åbner igen 8. juni.

For købte billetter i nedlukningsperioden gælder:

Billetter købt online refunderes automatisk.

Billetter købt i billetsalget kan refunderes, indtil 30 dage efter at Cinemateket er genåbnet. Husk derfor at gemme din billet. 

Har du brug for yderligere information, kan vi kontaktes på cinematek@dfi.dk.

Vi glæder os til igen at kunne byde dig velkommen i Cinemateket.