Medier i børnehøjde

BØGER. To nye publikationer fokuserer på, hvordan børn under 6 år bruger medier. Bøgerne giver inspiration til, hvordan man kan inddrage kunst og kultur i hverdagen i f.eks. børnehaver, SFOer og skoler.

Voksne er nødt til at forholde sig engageret og nuanceret til de yngste børns brug af medier. Og det gælder både derhjemme og i institutionerne. Sådan lyder det fra medieforskeren Stine Liv Johansen i hendes nye bog "Børns liv og leg med medier".

Stine Liv Johansen tegner et billede af, hvordan nutidens børn bruger medierne, og hvilken rolle medierne spiller i forhold til børns leg. En central pointe er, at børns mediebrug er fyldt med læringspotentiale – hvilket også er Det Danske Filminstituts erfaring i arbejdet med børn og film.

Strategi for børn

Kulturminister Marianne Jelved har netop lanceret en ny kulturstrategistrategi for børn og unge, hvor film har en central placering.

Strategien fokuserer på, at kunst og kultur skal være en del af børns liv fra de er små. Selv helt små børn har stort udbytte af kunst og kultur i deres hverdag, når form og indhold er tilpasset deres alder og formåen, lyder det fra kulturministeren.

Læs mere om kulturstrategien.

Læs mere


Børn & Unge på DFIs hjemmeside: http://www.dfi.dk/Boern_og_unge.aspx

Filmcentralen – film, undervisningsmaterialer og læringsressourcer: www.filmcentralen.dk

FILM-X – Filminstituttets interaktive filmstudie for børn og unge: www.filmx.dk

Et af de konkrete eksempler, som omtales i bogen, er det DFI-støttede initiativ Film i Kufferten. Stine Liv Johansen var tilknyttet et forsøgsprojekt i 2013. Målgruppen er børnehavebørn, der kan bruge Film i Kufferten til bl.a. at lave deres egne animationsfilm og andre aktiviteter med udgangspunkt i film.

Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, lærere i indskolingen og forældre, der interesserer sig for børns hverdagsbrug af medier.

Stine Liv Johansen (f. 1974) er ph.d. i medievidenskab og har igennem mange år beskæftiget sig med små og større børns brug af medier. Hendes forskning har særligt fokus på børns legende aktiviteter og på, hvordan medierne i dag er en uomgængelig del af børns liv og leg.

Læs mere om bogen på forlaget Dafolos hjemmeside.

Børn Kunst Kultur

Et andet sted at finde inspiration til arbejdet med børn og kunst er Kulturstyrelsens publikation ”Børn Kunst Kultur”. Her giver en lang række kunstnere, forskere, politikere og kulturpersonligheder deres bud på børn, kunst og kultur. Tanken er at inspirere pædagoger, lærere, formidlere og kunstnere til at inddrage kunsten i det daglige arbejde med børnene. Også hér indgår film og medier som en central kunstform.

Udgivelsen er netop udkommet i trykt form, og kan også læses på Børnekulturportalen.