Budget for Det Danske Filminstitut 2017

Få overblik over Det Danske Filminstituts samlede budget for 2017, fordelt på støtte og drift.

Få overblik over Det Danske Filminstituts samlede budget for 2017, fordelt på støtte og drift.

Tilskud til filmformål

DKK (1000s)

Udvikling, produktion og formidling

 

Spillefilm

186.600

Kort- og dokumentarfilm

50.800

New Danish Screen

32.000

Digitale spil

12.000

Direkte støtte til regionale fonde

7.000

Udvikling, produktion og formidling i alt

288.400

Andre formål

 

Almene støtter

3.500

Danske festivaler og filmvisningsaktiviteter

7.400

Biografstøtte

2.900

Børn- og unge-aktiviteter

3.100

Ekstern værkstedsaktivitet

11.800

Tværmedielle produktioner

3.000

Andet

14.700

Andre formål i alt

46.400

TILSKUD TIL FILMFORMÅL I ALT

334.800

Public Service Puljen

64.750

TILSKUD I ALT

399.550

Driftbudget (netto)

 

Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film

24.890

Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film

36.035

Film- og mediekundskab

8.095

Generel ledelse og administration

15.439

Fælles drift, inkl. ejendomsdrift

34.073

Drift i alt

118.532

Tilskud og drift i alt

518.082

Overblik

Samlet budget: 518,1 mio. kr.

Tilskudsbudget: 399,5 mio. kr.

Driftsbudget: 118,5 mio. kr.