Budget for Det Danske Filminstitut 2018

Få overblik over Det Danske Filminstituts samlede budget for 2018, fordelt på støtte og drift.
 

Tilskud til filmformål

mio. kr.

Udvikling, produktion og formidling

 

Spillefilm

200,4

Kort- og dokumentarfilm

52,0

New Danish Screen

32,0

Digitale spil

12,0

Udvikling, produktion og formidling i alt

296,4

Andre formål

 

Almene støtter

3,5

Danske festivaler og filmvisningsaktiviteter

8,0

Biografstøtte

2,8

Børn- og unge-aktiviteter

2,6

Tværmedielle produktioner

3,0

Andet

14,7

Andre formål i alt

34,6

TILSKUD TIL FILMFORMÅL I ALT

331,0

Public Service Puljen

46,8

Driftbudget (netto)

 

Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film

28,2

Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film

29,6

Film- og mediekundskab

8,9

Generel ledelse og administration

14,5

Fælles drift, inkl. ejendomsdrift

38,7

Drift i alt

119,9

Tilskud og drift i alt

498

FIlmaftalen

Budgetrammen og vilkårene for Det Danske Filminstitut er siden 1999 blevet fastlagt af Folketinget i fireårige filmaftaler.

Rammen for budgettet 2018 er fastlagt i Filmaftalen 2015-2018.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk