Budget for Det Danske Filminstitut 2019

Få overblik over Det Danske Filminstituts samlede budget for 2019, fordelt på støtte og drift.
 

Tilskud til filmformål

mio. kr.

Udvikling, produktion og formidling

 

Spillefilm

215,3

Kort- og dokumentarfilm

53,4

New Danish Screen

32,0

Digitale spil

15,0

Tilskud til regionale filmfonde

47,4

Pulje til udmøntning i løbet af året

42,2

Udvikling, produktion og formidling i alt

405,3

Andre formål

 

Almene støtter

3,5

Danske festivaler og filmvisningsaktiviteter

9,0

Biografstøtte

2,6

Børn- og unge-aktiviteter

2,6

Station Next

7,0

Film- og tv-støttepulje vedr. Rigsfællesskabet

8,0

Andet

25,1

Andre formål i alt

57,8

TILSKUD TIL FILMFORMÅL I ALT

463,1

Public Service Puljen

68,8

Tilskud i alt

531,9

Drift (netto)

 

Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film

25,1

Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film

35,5

Film- og mediekundskab

6,1

Generel ledelse og administration

14,0

Fælles drift, inkl. ejendomsdrift

36,4

Drift i alt

117,1

Tilskud og drift samlet

649,0

Overblik

Samlet budget: 649,0 mio. kr.

Tilskudsbudget: 531,9 mio. kr.

Driftsbudget: 117,1 mio. kr.

Filmaftalen

Budgetrammen og vilkårene for Det Danske Filminstitut er siden 1999 blevet fastlagt af Folketinget i fireårige filmaftaler.

Rammen for det nuværende budget er fastlagt i Filmaftalen 2019-2023, der ekstraordinært løber over fem år for at skabe sammenhæng med Medieaftalen.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk