Budget for Det Danske Filminstitut 2020

Få overblik over Det Danske Filminstituts samlede budget for 2020, fordelt på støtte og drift.
 

Tilskud til filmformål

mio. kr.

Udvikling, produktion og formidling

 

Spillefilm

211,5

Kort- og dokumentarfilm

52,4

New Danish Screen

35,0

Digitale spil

12,0

Tilskud til regionale filmfonde

48,0

Pulje til udmøntning i løbet af året

41,7

Udvikling, produktion og formidling i alt

400,6

Andre formål

 

Almene støtter

3,5

Danske festivaler og filmvisningsaktiviteter

9,0

Ekstern værkstedsaktivitet/Filmtalent

12,0

Biografstøtte

2,6

Børn- og unge-aktiviteter

7,1

Station Next

7,1

Andet

13,1

Andre formål i alt

54,4

TILSKUD TIL FILMFORMÅL I ALT

455,0

Public Service Puljen

47,2

Tilskud i alt

502,2

Drift (netto)

 

Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film

26,0

Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film

42,3

Generel ledelse og administration

14,4

Fælles drift, inkl. ejendomsdrift

31,6

Drift i alt

114,3

Tilskud og drift samlet

616,5

Overblik

Samlet budget: 616,5 mio. kr.

Tilskudsbudget: 502,2 mio. kr.

Driftsbudget: 114,3 mio. kr.

Filmaftalen

Budgetrammen og vilkårene for Det Danske Filminstitut er siden 1999 blevet fastlagt af Folketinget i fireårige filmaftaler.

Rammen for det nuværende budget er fastlagt i Filmaftalen 2019-2023, der ekstraordinært løber over fem år for at skabe sammenhæng med Medieaftalen.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk