Budget for Det Danske Filminstitut 2021

Få overblik over Det Danske Filminstituts samlede budget for 2021, fordelt på støtte og drift.
 

Tilskud til filmformål

mio. kr.

Udvikling, produktion og formidling

 

Spillefilm

205,5 

Kort- og dokumentarfilm

51,1

New Danish Screen

33,0

Digitale spil

12,0

Tilskud til regionale filmfonde

58,9

Pulje til udmøntning i løbet af året

38,7

Udvikling, produktion og formidling i alt

399,2

Andre formål

 

Almene støtter

3,2

Danske festivaler og filmvisningsaktiviteter

9,0

Erimages

5,7

Ekstern værkstedsaktivitet/Filmtalent

12,0

Biografstøtte

2,2

Børn- og unge-aktiviteter

2,6

Station Next

7,1

Rigsfællesskabespuljen

5,0

Andet

14,9

Andre formål i alt

61,7

TILSKUD TIL FILMFORMÅL I ALT

460,9

Public Service Puljen

47,2

Tilskud i alt

508,1

Drift (netto)

 

Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film

26,5

Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film

37,6

Generel ledelse og administration

17,9

Fælles drift, inkl. ejendomsdrift

33,6

Drift i alt

115,6

Tilskud og drift samlet

623,7

Overblik

Samlet budget: 623,7 mio. kr.

Tilskudsbudget: 508,1 mio. kr.

Driftsbudget: 115,6 mio. kr.

Filmaftalen

Budgetrammen og vilkårene for Det Danske Filminstitut er siden 1999 blevet fastlagt af Folketinget i fireårige filmaftaler.

Rammen for det nuværende budget er fastlagt i Filmaftalen 2019-2023, der ekstraordinært løber over fem år for at skabe sammenhæng med Medieaftalen.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk