Film i Danmark

Det Danske Filminstitut understøtter en levende filmkultur i hele landet – det gælder såvel udviklingen af produktionsmiljøer som borgernes adgang til filmoplevelser. På denne side kan du se, hvordan filmoptagelser, filmvisningsaktiviteter og streamingtilbud fordeler sig geografisk i Danmark i 2017.