Samtykkeerklæring: Portrætbilleder/Close-ups og optagelser (børn under 13 år)

Det Danske Filminstitut (Filminstituttet) vil gerne bruge billeder/optagelser af:

fra:

til information om og dokumentation af Filminstituttets virke samt til markedsføring af Cinemateket. 

Billederne/optagelserne kan blive anvendt på Filminstituttets hjemmeside, på sociale medier (herunder bl.a. Facebook, Instagram og YouTube) og i andre markedsføringssammenhænge. Ved andre markedsføringssammenhænge forstås bl.a. nyhedsbreve, website, PR, online-/offline-annoncering og trykte medier. Derudover kan billederne overdrages til 3. part i redaktionelt øjemed. 

Der udbetales ikke vederlag eller anden kompensation for Filminstituttets brug.

Samtykke

Ved underskift af denne erklæring giver du Filminstituttet tilladelse til at bruge billeder/optagelser, som dit barn indgår i, i de ovenfornævnte sammenhænge.

Samtykket gives frivilligt og er uden tidsbegrænsning. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter Filminstituttet ikke længere vil bruge billederne/optagelser. Hvis du ønsker at tilbagekalde samtykket eller gøre brug af dine rettigheder i øvrigt, kontakt da Filminstituttet på dfi@dfi.dk

Hvis du er uenig i måden, hvorpå Filminstituttet behandler dine og/eller dit barns personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. 

Underskrift

Jeg har læst og forstået indholdet af denne erklæring og samtykker ved min underskrift til indholdet heraf.