Frank Piasecki Poulsen

Filmkonsulent

Kunstnerisk vurdering og prioritering af ansøgninger om støtte til konsulentordningen for kort- og dokumentarfil i team med Søren Tarp, Mira Bach Hansen og Lone Hey