Digital bevaring

Filmarkivet håndterer i dag mange digitale film, lige fra "gamle" film, som er blevet digitaliseret, og til de helt nye pligtafleverede film.

Digitale film findes i arkivet hovedsageligt i tre forskellige formater: På to slags bånd: Digital Betacam og HD-SR eller som fil. Filer gemmes oftes som Appel ProRes 4:2:2 eller 4:4:4:4 eller som DCP'er (harddisk som bruges ved visning i biograf) eller som DCDM (digital master som består ukomprimerede og ukrypterede filer).

Båndene gemmes på 8 grader og ved 30 % RF og betragtes indtil videre som værende et acceptabelt medie til digital bevaring, dog under forudsætning af at der på et tidspunkt (hvornår vides ikke) vil være behov for at konvertere disse bånd til andre medier.

Langtidsopbevaring af filerne foregår i dag på databånd. Arkivet anvender LTO-6 og T10000D, som kan indeholde hhv.  2,5 og 8,5 TB ukomprimeret. For begge båndformater er der en forventet levetid på 30 år. Arkivet forventer dog at have kopieret over til nyere lagringsmedier lang tid før. Arkivet har arkiveret filer siden maj 2012 og har i dag et samling på over 500 TB = 500.000 GigaByte 

Til håndtering af disse meget store datamængder, som film udgør, har filmarkivet indkøbt en CSM løsning fra Oracle/Front Porch Digital: DIVArchive (http://www.fpdigital.com/solutions/diva/divarchive) , som muliggør sikker og forsvarlig opbevaring og håndtering af filerne. DIVA programmet sørger først og fremmest for en automatisk arkivering på databånd, således at filerne eksisterer tre steder på 2 forskellige båndformater. 

Der er ikke p.t. iværksat en løbende digitalisering af DFI's eksisterende filmsamling. Dette ville være meget omkostningsfuldt og tidskrævende, og så længe vi kan opbevare vores analoge film tørt og køligt, er disse sikret mange år ud i fremtiden. Der foregår dog hele tiden digitalisering af samlingen via forskellige kunder og projekter, som bestiller film i arkivet, og det er meget ofte fondsmidler, som ligger til grund for både større og mindre digitaliseringsprojekter.

I 2011-13 gennemførte arkivet ved hjælp af UMTS midler en digitalisering af alle unikke analoge videobånd i formaterne U-Matic, 1”C og Betacam SP. 6.000 videobånd blev hermed bevaringsdigitaliseret.