Rapporter

Her kan du finde rapporter og artikler om Filmarkivet og bevaring.

Tilstandsvurderingen

Tilstandsvurderingen er en stor undersøgelse af Filmarkivets film, hvor et repræsentativt udvalg af film (i alt 782) blev undersøgt og vurderet.

Udarbejdet af Karin Bonde Johansen, Mikael Braae og Jesper Stub Johnsen, April 2004 Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K

Rapporten indeholder bl.a.:

Metode og teori: Hvordan udvælges film repræsentativt? Hvilke skader registreres? Beskrivelser af forskellige skadestyper, som for eksempel skrumpning, perforationsskader eller biologiske skader.

Beskrivelse af målemetoder: AD-strips, Alizarin Rød Test og skrumpemåling.

Tilstandsvurderingen: Beskrivelser og resultater for

  1. Filmarkivets nitratsamling (DFI-samlingen)
  2. Filmarkivets ældste nitratfilm (Nationalmuseets samling)
  3. Basismaterialer, acetatfilm
  4. Visningskopier, acetatfilm
  5. Kort og dokumentarfilm

Udfra tilstandsvurderingens resultater beskrives også det samlede kopieringsbehov og den forventede arbejdsindsats for en fremtidig sikker bevaring af den danske filmsamlingen.

 

Vask af film

Fra 2001 til 2004 blev der på Det Danske Filminstituts Filmarkiv udført en undersøgelse, hvor film blev vasket i vand og i en basisk opløsning. Ønsket var at undersøge, om vask af film kunne reducere nedbrydningen af film, særligt med tanke på, at reducere udviklingen af eddikesyre i film.

Resultatet af undersøgelsen var ikke entydigt. For nye og friske film var resultatet positivt – d.v.s at behandlingen havde en positiv effekt, men for lidt og for meget ældede film havde behandlingerne forårsaget en øget nedbrydning af filmene.

Læs den fulde rapport (Speciale fra Det Kongelige Danske Akademis Konservatorskole) eller kortere artikel.

Titel: Effect of Washing Cellulose Triacetate Film
 

Andre nyttige artikler

Preserve then show

A collection of papers presented at a seminar in November 2001 due to the 60 th anniversary of the foundation of Danish Film Museum, now Danish Film Institute
Editors: Dan Nissen, Lisbeth Richter Larsen, Thomas C. Christensen and Jesper Stub Johnsen

The Historical Film as a Title or as a Collection of Physical Elements

This paper describes the problems of different versions of the same film, using the restoration of København ved nat (Biorama, DK, 1910) as a case study.
By Thomas C. Christensen, The Danish Film Institute, 2002.