Filmpædagogisk netværk

Mængden af filmpædagogiske aktiviteter i Danmark er steget markant i de seneste år, og der kommer hele tiden nye aktører på banen. Derfor har DFI taget initiativ til et formaliseret men uforpligtende filmpædagogisk netværk.

Cinemateksbillede web

Hvad?

Netværkets formål er at aktørerne i det filmpædagogiske miljø lærer hinanden bedre at kende og får styrket kendskabet til hinandens aktiviteter, planer og overvejelser. Vi tror på, at gensidig dialog og meningsudveksling vil kvalificere aktiviteterne på området, fremme samarbejdet mellem aktørerne og skabe en synergieffekt i miljøet.

Hvem?

Målgruppen er alle, der arbejder med det film- og mediepædagogiske felt som målgruppe – med formidling, forskning, efteruddannelse, forlagsvirksomhed, læremidler, festival- og filmværkstedsaktiviteter m.m.

Hvordan?

Netværket mødes fast to gange årligt. På de faste møder har deltagerne mulighed for at byde ind med korte præsentationer af idéer, overvejelser, konkrete projekter, temaer, problemstillinger etc. Der vil være mulighed for at fremlægge og få respons. Disse møder vil være en kombination af korte strukturerede fremlæggelser og tid til dialog på kryds og tværs, mingling etc.

Tilmelding:

Man bliver medlem af netværket ved at sende en mail til Undervisningskonsulent Martin Brandt-Pedersen: martinb@dfi.dk
Skriv gerne et par linjer om dig selv og dit arbejde med filmpædagogisk formidling.

Facebook-gruppe:

Filmpædagogisk netværk har også en Facebook-gruppe, hvor man kan dele alt filmpædagogisk relevant indhold. Her bliver netværksmøderne også annonceret:

https://www.facebook.com/groups/488339034642196/

 

Kontakt

Undervisningskonsulent

Martin Brandt-Pedersen
Email martinb@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412