Filmaftaler & økonomi

Her findes Filminstituttets lovgrundlag, rammeaftale og filmaftale.

Ifølge filmloven er Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark ved at varetage følgende opgaver:

  • At yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
  • At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet. 
  • At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden. 
  • At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film. 
  • At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om Filminstituttets virksomhed. 
  • At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.
  • At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug.

Filmpolitik

Ønsker og forslag til en ny medieaftale

MEDIEAFTALE. Efter folketingsvalget er der ikke længere flertal bag medieaftalen, og regeringen indbyder nu til drøftelser af justeringer. Her følger Filminstituttets ønsker og forslag.

Læs mere

Mangfoldighed i dansk film

Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film.

Læs mere