Mangfoldighed

Forudsætningen for filmiske fortællingers brede kulturelle betydning er en mangfoldighed af stemmer i de fortællinger, vi oplever. Filminstituttet arbejder målrettet med mangfoldighed som et middel til at sikre fortsat kvalitet og fornyelse i dansk film.

Nyheder om mangfoldighed