Social og geografisk mangfoldighed i den danske filmbranche

Om rapporten

Undersøgelsen tegner for første gang et samlet billede af den danske filmbranches sociale og geografiske sammensætning. Rapportens data skal berige diskussionen om mangfoldigheden i dansk film.

Hvordan er aldersfordelingen blandt danske filmarbejdere, hvor bor de henne, og hvordan ser deres forældrebaggrund ud?

Det er nogle af spørgsmålene, som undersøgelsen "Social og geografisk mangfoldighed i den danske filmbranche" kortlægger i en 72-siders rapport udgivet af Det Danske Filminstitut i samarbejde med Copenhagen Business School.

Større forståelse af mangfoldighed

Anders Kronborg, formand for Filminstituttets bestyrelse, peger på undersøgelsen som et vigtigt skridt ind i et ukendt område:

"Undersøgelsen er den første af sin art, også internationalt, og sætter nogle farver på et område, som har været et blindt felt for os. Forhåbentlig får vi dermed en større bredde i vores forståelse af mangfoldighed – og kan fremover føje endnu flere nuancer til billedet."

"Undersøgelsen kan hjælpe os med at se, om der er nogle strukturelle barrierer, der holder talenter uden for branchen. Hvis vi bliver bevidste om det, kan vi også sætte ind på at gøre noget ved det. Det skal jo i sidste ende komme alle til gode igennem nogle spændende og vedkommende film," siger bestyrelsesformanden.

Lignende tendenser i andre lande

Nærmere bestemt kigger undersøgelsen på ansatte i den danske filmbranche i forhold til alder, indkomst, uddannelse, geografi og forældrebaggrund. Den føjer dermed endnu en dimension til Filminstituttets indsats for at dokumentere dansk films mangfoldighed, som tidligere også er belyst ud fra etnicitet og køn.

Cecilie Bryld Fjællegaard fra Copenhagen Business School står bag rapporten og peger på et par af dens centrale pointer:

"Det er markant, at der er flere yngre mennesker i filmbranchen i forhold til det danske arbejdsmarked, og at filmmedarbejdere hovedsageligt bor i hovedstaden. Men netop disse forskelle er velkendte fra andre lande og fra forskning inden for kulturøkonomi generelt. Mest velkendt er den såkaldte cluster-effekt, altså den geografiske koncentration. Det er det, vi ser i både Bollywood og Hollywood – og altså også i Københavnsområdet."