Det Danske Filminstitut

- støtter udviklingen af dansk film og gør vores fælles filmarv relevant og levende

I Danmark har vi en stærk filmkultur. Den skal vi værne om og videreudvikle. Fordi vi har brug for film, der spejler, hvem vi var og hvem vi er, og lader os se, hvad den anden ser. Fordi film binder os sammen.
 
Det Danske Filminstitut er en kulturinstitution under Kulturministeriet. Vores mål er at skabe de bedst mulige vilkår for, at danske film, spil og billedbårne fortællinger kan udgøre en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi, og at fastholde dansk films stærke position i både ind- og udland.
 
Filminstituttets arbejde er funderet i en dyb viden om dansk filmhistorie og en solid indsigt i både den danske og internationale filmbranche og udviklingen af det marked, dansk film er en del af. 
 
Vores støtte til danske film og spil favner bredt - fra finansiering, sparring, talentudvikling og international promovering. På samme måde spænder vores formidlingsindsats vidt - fra bevaring og digitalisering af filmarven, til deling via streamingsites og målrettede formidlingstiltag for børn og unge.  
 
I Filminstituttets Cinematek, som har filialer i flere danske byer og samarbejder med biografer landet rundt, byder vi året igennem på hundredevis af inspirerende events og filmvisninger.

Velkommen!

Seneste publikationer

Mangfoldighed i dansk film

Filminstituttet arbejder målrettet med mangfoldighed som et middel til at sikre fortsat kvalitet og fornyelse i dansk film og filmkultur.

Læs mere