Tæt på børn og unge 7-18 år (2023)

Præsentationen kan vises i fuld skærm.

Filminstituttet har som en del af sit generelle virke særligt fokus på børn og unge – en gruppe, hvis opmærksomhed er stærkt ombejlet, og hvis vaner og livssyn ændrer sig med stor hast i takt med udviklingen i samfundet og af de mange digitale tilbud.

Det antropologiske konsulentfirma will&agency har udført en kvalitativ undersøgelse, hvor de har talt med 122 børn og unge i alderen 7 til 18 år fra hele landet. I videodagbøger, interviews, fokusgrupper og ved hjemmebesøg har børn og unge delt deres tanker om, hvordan de anvender billedbårne fortællinger som film, serier, socialt medieindhold og spil, og hvilken betydning indhold, skærme og medier har i deres liv og hverdag.

Filminstituttet håber, at indsigterne kan anvendes som inspiration og fælles vidensgrundlag for alle, der kreativt udvikler eller arbejder med fortællinger til børn og unge. Undersøgelsen supplerer Filminstituttets løbende undersøgelser om børn og unges brug af film og serier, der ligger tilgængeligt i vidensuniverset ’Viden om publikum’ på dfi.dk.

Undersøgelsen er på Filminstituttet blevet rammesat og koordineret af specialkonsulent Charlotte Giese og strategisk leder af ’Publikum tættere på’ Sanne Juncker Pedersen.

"Med undersøgelsen tager vi endnu et skridt i at styrke bevidstheden om børn og unge som publikum og mediebrugere, når de kreative skabere udvikler, producerer og lancerer film og serier. Vores erfaring vidner om, at dybere og løbende indsigt i børn og unges reelle adfærd, liv, følelser og tanker kan bryde ekkokamre og være kreativt inspirerende. Vi er alle sammen nødt til at lytte mere, hvis vi vil fastholde og styrke dansk indholds relevans og appel i de nye generationer. Det er undersøgelsen en vigtig del af at understøtte,” siger Sanne Juncker Pedersen

Charlotte Giese supplerer:

”Vi ønsker en dybere forståelse af filmens rolle i børn og unges dannelsesprocesser, og hvad levende billeder betyder for deres oplevelse af sig selv og deres omverden. Hvilke fortællinger, formater, genrer og platforme er relevante for dem, og hvad betyder deres egen produktion og deling af indhold? Børn og unges holdninger og vaner er vigtige at kende til, også når det gælder den fortsatte udvikling af en film- og kulturformidlende praksis. Ny viden er næring til aktører i både film-, kultur- og undervisningssektoren, og vi ser frem til at dele undersøgelsens indsigter.”

Undersøgelsens primære fokus er børn og unge som publikum til fiktionsfilm og fiktionsserier og sekundært som brugere af socialt medieindhold og spil. Rapporten rummer også en analyse af deres overvejelser om underholdning, dannelse, venner, familier, fremtiden og verden.

Det Danske Filminstitut
/ Februar 2023

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Charlotte Giese
Specialkonsulent
Tlf. +45 2332 9030
charlotg@dfi.dk