Filmhistorie

Læs Peter Schepelerns artikelsamling 'Dansk Filmhistorie 1896-2019', se fotoserien 'Præ-Cinema', fordyb dig i filmhistoriske temaer eller læs ældre numre af branchetidsskriftet FILM.

Filminstitutionernes historie

Sculpting the Past

Et nyt blik på filmarven

Sculpting the Past sætter fokus på filmmediets rolle som kulturbærer og historieformidler. Tre temaer: besættelsestiden, nye verdensbilleder i 50’erne og 60’ernes ekspeditionsfilm og eksperimentalfilm 1965-1980, lægger op til fordybelse.

Læs mere