Anden Verdenskrig og det stærkeste våben

Adolf Hitler og Benito Mussolini kastede i 1939 Europa ud i en krig, som tvang den europæiske filmindustri i knæ. Sammen med Josef Stalin så de to diktatorer ellers massemediets potentiale til at samle folket om et fælles projekt, og på EFG finder man et væld af materiale, der skildrer 2. Verdenskrig fra de forskellige parters synsvinkel.

Om EFG

European Film Gateway (EFG) er et digitaliseringsprojekt, hvis overordnede mål er at skabe en visuel indgang til den europæiske filmarv. På deres hjemmeside kan man finde snart 500.000 film, billeder og tekster om alt fra den første danske film til sjældne kortfilm af eksempelvis Lars von Trier.

I perioden fra 1939 til 1945 var Europa i krig. Aksemagterne kæmpede mod de allierede, mens den europæiske filmindustri blev kastet ud i en stor krise. Økonomisk og kulturelt var der vigtigere ting end film. Råfilm var en knap ressource, mens filmenes bevægelighed over landegrænser blev hæmmet af fjendtlighederne.

Paradoksalt nok var tre filmelskere årsag til krisen. Nazisterne og fascisterne delte fascinationen af film med kommunisterne. Adolf Hitler, Benito Mussolini og Josef Stalin elskede alle film og så massemediets potentiale til at samle folket om et fælles projekt.

Fra et medieperspektiv rummer perioden indtil 1945 en guldgrube af materiale, og i EFG finder man både Ugerevyer, der skildrer årene under krigen, og dokumentarfilm, der direkte eller indirekte reflekterer krigsårene.

"Filmkunsten er det stærkeste våben"

- Benito Mussolini

Materialet kan være svært at overskue, hvis man ikke har en klar ide om, hvad man søger. Således er det klogt at søge på personnavne frem for begreber, hvis man vil finde frem til det bedste materiale fra og om krigsårene.

Det er ikke svært at finde materiale fra sejrherrerne. De engelske og amerikanske beredskabsfilm er lettilgængelige, men dokumentariske skildringer fra tysk og italiensk side er sjældnere. Derfor er noget af det mest spændende materiale beredskabsfilm fra Italien og Tyskland. Disse film har italiensk fortællestemme, men ellers er det meste af nedenstående materiale på dansk eller engelsk.

Krigens film

 

Quattro giorni di battaglia / Fire dages kamp (1940)

Italiensk dokumentarfilm fra 1940, der skildrer krigen mellem de italienske og franske soldater og alpinkorps i alperne. Mange timers optagelser er foretaget for at skabe den dramatiske fremdrift i filmen. De fire dages kampe kræver mange ofre, og filmen hylder behørigt de faldne helte, inden Mussolini til slut besøger tropperne for at indgyde kampånd og inspirere til nye slag. (14 min.)

/ Se filmklip på europeanfilmgateway.eu

Dai fronti del sud al mare del nord / Fra sydens front til havet i nord (1941)

Tysk dokumentarfilm fra 1941 giver et overblik over den tidlige fase af krigen, hvor Tyskland og dets allierede har succes på alle fronter. Dokumentarens første billeder viser Adolf Hitler, der lader sig hylde som tysk samlingspunkt i Berlin og siden mødes af begejstrede tilhængere på sin togrejse gennem Tyskland og Østrig. Derefter arbejdes der støt og roligt frem for at vise den tyske hærs militære og teknologiske overlegenhed til lands, til vands og i luften.

Det er et suverænt stykke propaganda, der skal demonstrere aksemagternes militære succes på Balkan og i Afrika ved hjælp af bl.a. optagelser fra jagerfly på mission og tyske krigsskibe, der sænker de allieredes skibe. Kampscenerne veksler med optagelser af tilfangetagne engelske og amerikanske soldater, uden man på noget tidspunkt får indtryk af, at tyskerne selv lider tab. (31 min.)

/ Se filmklip på europeanfilmgateway.eu

Statsminister Stauning taler om Tiden vi lever i (1941)

/ Se filmklip på europeanfilmgateway.eu

Under den tyske besættelse talte Statsminister Thorvald Stauning 26. april 1941 til Stemmearkivet. En svær tale i en svær tid, hvor han reelt havde begrænset magt og måtte veje hvert ord på en guldvægt. Uden at tale for eller imod besættelsesmagten udtrykker han et ønske om ”stærk og varig fred”, som forudsætning for at sætte samarbejde ind ”for genopbygning, for værdiskabende produktion og for udvikling af kulturelle værdier til gavn for alle lande og alle befolkninger”. (3 min.)

Bombe su Berlino / Bomber over Berlin (1943)

Dokumentar fra den tyske Wochenschau. Som krigen skrider frem rykker, krigen ind på den tyske civilbefolkning, og fra 1943 er Berlin under heftigt bombardement. Den nazistiske propaganda kan ikke længere alene vise militær overlegenhed, men må nu hæfte sig ved krigens omkostninger for det tyske folk, der lever et liv mellem angst og håb. (60 min.)

/ Se filmklip på europeanfilmgateway.eu

Efter krigen

Siden 2. Verdenskrigs afslutning har perioden været emnet for utallige film. På EFG-portalen kan man bl.a. finde dokumentarfilm om krigshandlingerne, om Holocaust, om frihedskæmperne og om forsøget på at forstå og tilgive tidligere fjender.

Nat og tåge (1955)

After the Battle (1959?)

I den britiske dokumentarfilm After the Battle vender BBCs navnkundige krigskorrespondent Wynford Vaughan-Thomas tilbage til Italien for at gå i sit eget fodspor. Under krigen rapporterede han om den berømte Operation Shingle, de allieredes landgang ved og slaget om Anzio, der ledte frem til indtoget i Rom. I denne dokumentar ser han tilbage på krigens vendepunkt gennem gamle optagelser fra invasionen.

Begivenhederne er siden blevet filmatiseret som Slaget om Anzio (1968) med Robert Mitchum og Peter Falk i hovedrollerne. (30 min.)

/ Se filmklip på europeanfilmgateway.eu

Nat og tåge / Nuit et brouillard (1955)

Alain Resnais’ klassiske dokumentarfilm fører os tilbage til de tyske koncentrationslejre for at fastholde det ubeskrivelige. På nutidsplanet ses de fredelige barakker, mens tyskernes egne optagelser samt de allieredes dokumentation fra befrielsen viser den grufulde mekanik bag nazisternes systematiske udryddelse af mennesker, der ikke passede ind i billedet af den ariske idealstat. (30 min.)

/ Se filmklip på Filmstriben

5. maj (1948)

Dokumentarfilmen fra treåret for Danmarks befrielse følger en række mindehøjtideligheder for dem, der faldt i kampen for Danmarks frihed. (6 min.)

/ Se filmklip på europeanfilmgateway.eu

Min morfars morder (2004)

I Søren Faulis personlige dokumentarfilm opsøger instruktøren den sidste nulevende SS-officer. Mødet med manden, der dræbte hans morfar, bliver led i instruktørens forsøg på at forstå sin mors smerte over, at hendes fars morder aldrig er blevet straffet. (60 min.)

/ Se filmklip på Filmstriben