Spildatabasen

Søg i 1.295 danske spiludgivelser fra 2010 til 2023. Du kan filtrere på forskellige platforme, udviklere og meget mere. Databasen suppleres løbende med nye titler.

 

Om Spildatabasen

Spildatabasen publiceres af Det Danske Filminstitut og rummer data indsamlet af Det Kgl. Bibliotek. Databasen suppleres løbende med nye titler. I udvælgelsen af spil følges disse tommelfingerregler: 

  • Udgivne spil skal inden for året være alment tilgængeligt for et interesseret publikum. 
  • Der skal være gjort en særlig indsats for at udbrede kendskabet til spillet. 
  • Spil der er i “early access” eller gjort tilgængeligt i lignende ufærdig form, bliver ikke betragtet som udgivne. 
  • Små spil færdiggjort under kortvarige game jams og lignende er ikke medtaget

Ordforklaring

Betalingsspil: Dækker over spil hvor spilleren skal eller kan betale for indhold. Det dækker således både over “premium”-spil, der købes før der kan spilles og såkaldte “free-to-play”-spil, der kan påbegyndes uden at betale, men hvor der kan tilkøbes indhold til spillet. 

Gratisspil: Dækker over spil, hvor alt indhold er gratis for spilleren at spille. Der kan være reklameindhold eller andet, der giver udvikleren en indtægt. 

Premierer: Dækker over spil, der for første gang udgives i året. Dog er spil, der i deres første version er udgivet som gratis spil, og som et senere år udkommer i udvidet form som et betalingsspil, medtaget som premierer under betalingsspil. 

Udvidelser: Dækker over spil, der allerede har været udgivet i et tidligere år, men som enten er blevet udvidet væsentligt i indhold eller som er udkommet på en ny platform, og dermed blevet tilgængeligt for et nyt publikum. Der er kun medtaget repremierer under betalingsspil.

Rettelser

Kender du til spil, der ikke fremgår af Spildatabasen, eller har du rettelser? 

Så send en mail til spil@kb.dk.

Medsend oplysninger der svarer til dem i udgivelsen og link til online information om spillet. Hvis du er udvikler, kan du også sende information om jeres nye udgivelse.

Kontakt

Simon Løvind
Redaktør
Tlf. +45 2537 0002
simonl@dfi.dk