Mangfoldighed og inklusion

Filminstituttet arbejder for større mangfoldighed for at sikre kunstnerisk innovation og kulturel relevans i dansk film. Vi søger at fremme varierede udtryk og perspektiver for at sikre, at dansk film fortæller berigende historier med mod og kvalitet til publikum.

Læs mere om Filminstituttets mangfoldighedsindsats

FILMINSTITUTTETS VÆRDIGRUNDLAG

Filmkunst og filmkultur spejler og udfordrer os og stimulerer til fælles samtale i et levende demokrati. Filmiske fortællinger låner os et andet blik og tilbyder indsigt i andres erfaringer med at være menneske i verden.

 

Forudsætningen for filmiske fortællingers brede kulturelle betydning er en mangfoldighed af stemmer i de fortællinger, vi oplever. Filminstituttet vil aktivt drage fordel af forskellighed til at sikre fortsat kvalitet og fornyelse i dansk film.

 

Filminstituttet medtænker mangfoldighed i alle relevante aktiviteter som et middel til dynamik, kompleksitet og kreativitet. Mangfoldighedsindsatsen omfatter fælles mål og samarbejder på tværs af fagligheder, brancher, kulturer og grænser i støtten, formidlingen og indsamlingen af filmiske fortællinger.

 

Mangfoldighed i støtte

  • Filminstituttet betragter mangfoldighed som en forudsætning for variation og fornyelse af filmkunsten og filmkulturen.
  • Filminstituttet understøtter et mangfoldigt filmmiljø med forskellige udtryk, perspektiver og genrer.
  • Filminstituttets støtte sikrer en mangfoldighed af filmiske fortællinger, der underholder, har mod til at udfordre og berøre den enkelte og rummer kunstnerisk kvalitet og kulturel betydning for publikum.

 

Mangfoldighed i formidling

  • Filminstituttet ønsker at nå, inspirere og begejstre flest muligt og har fokus på mangfoldighed i alle niveauer af formidlingsarbejdet.
  • Formidling af en mangfoldighed af filmiske fortællinger og genrer skaber stof til eftertanke, samtale og perspektiv på historiske og aktuelle dagsordener.
  • Gennem oplevelse af en mangfoldighed af billedbårne fortællinger grund-lægges forudsætninger for forståelse og skabelse af levende billeder.

 

Mangfoldighed i indsamling og kuratering

  • Filminstituttet indsamler og kuraterer en mangfoldig repræsentation – tematisk, teknisk og æstetisk– af film, billeder, plakater, dokumenter og genstande med henblik på at formidle og anskueliggøre filmarven og den danske film-historie.
  • Filminstituttet ønsker at skabe indsigt samt engagere og inddrage en mang-foldighed af borgere i at levendegøre og perspektivere kulturarven på film.

 

Det Danske Filminstitut / August 2019

Kontakt

Kirsten Barslund
Projektleder
Tlf. +45 3374 3526
kirstenb@dfi.dk

Anders Budtz-Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. +45 3374 3528
andersbj@dfi.dk