Kursus og vejledning i diversitet

MANGFOLDIGHED. Filmskolen begynder i efteråret et intensivt undervisningsforløb i diversitet, bias og blinde vinkler, og Producentforeningen har udgivet en guide til arbejdet med diversitet og inklusion.

Producentforeningen har udgivet en guide som introduktion til centrale begreber og inspiration til, hvordan indholdsproducenter kan sikre en politik for og arbejde med diversitet og inklusion. Guiden har også de nye tal fra Danmarks Statistik over ansatte i film- og tv-branchen.

Guiden er udviklet i samarbejde med sociolog og diversitets- og inklusionsrådgiver Marie Valentin Beck, og den har særlig fokus på de kreative kræfter bag kameraet og på kontoret.

Hent guiden på Producentforeningens hjemmeside.

Kursus i efteråret

Fra efteråret udbyder Filmskolen kurset 'Diversitet, bias og blinde vinkler', som er intensivt undervisningsforløb kombineret med medlemskab af et faciliteret netværk og ressourcecenter.

Kurset giver viden, indsigt og teknikker til at spotte og håndtere bias i arbejdet med filmproduktion og ledelse.

Kontakt

Kirsten Barslund
Projektleder
Tlf. +45 3374 3526
kirstenb@dfi.dk

Som deltager optages man også i et fagligt netværk og fælles ressourcecenter, der mødes 2-3 gange årligt, hvilket skal sikre, at den nye viden forankres. Man kommer til at indgå som erfaringsekspert i netværket, så man dele sin viden med kolleger på tværs af filmbranchen.

Første kursusrunde udbydes til filmprofessionelle, der arbejder specifikt med ledelse og rekruttering som fx producenter, producere og line producere.

Tinna C. Nielsen og Kirsten Barslund har udviklet kursusforløbet og underviser. Første kursusdag er 3. oktober.

Læs mere om kurset på Filmskolens hjemmeside.

Indsats for større mangfoldighed

11. juni lancerede Filminstitut en handlingsplan for at fremme mangfoldigheden i dansk film.

Planen, der er udviklet sammen med filmbranchens organisationer, sigter mod at danske film skal afspejle befolkningens sammensætning på settet, på lærredet og blandt publikum.

Indsatserne inkluderer blandt andet Filmskolens kurser og Producentforeningens guide til indholdsproducenter.

Målet er at skabe større kunstnerisk variation og sikre høj kvalitet i dansk film.